Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Medretur - Efficient, secure and sustainable disposal of discarded medications

Alternativ tittel: STUD: Medretur - Effektiv, sikker og bærekraftig håndtering av medikamentavfall

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

327457

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Den beste måten å kvitte deg med medisiner på i dag, er å møte opp personlig på et apotek og ta kontakt med de ansatte der. Dette er tidkrevende, ineffektivt og lite praktisk både for deg og for de ansatte. Mange tyr dermed til den enkleste løsningen, som er å kaste medisinene i søppeldunken eller i toalettet. Dessverre kan det på sikt medføre biologiske endringer hos dyrearter og resistens mot antibiotika, for å nevne noen konsekvenser. Medretur vil derfor utvikle en sikker og lettvint returenhet for medisiner, som skal plasseres lett tilgjengelig i utvalgte lokaler som apotek. På sikt ønsker vi å ta i bruk et strekkodesystem sammen med en panteordning på returenheten. Slik håper vi å skape økonomiske insentiv for legemiddelforbrukere, og å bidra til økt kunnskap om bruk og håndtering av medisiner.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020