Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Field Kelvin Probe (FKP) for early detection of corrosion

Alternativ tittel: Field Kelvin Probe (FKP) for tidlig avdekking av korrosjon

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327727

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Levetiden til en metallstruktur er i stor grad bestemt av metallets motstand mot korrosjon. Metall er oftest dekket med maling, som beskytter metallet så lenge malingens integritet ikke er svekket. Selv om en rekke inspeksjonsverktøy er tilgjengelige i dag, er måling av kvaliteten på metallet under den beskyttende malingen fortsatt problematisk. NORCE og datterselskapet Indikel har nylig utviklet Field Kelvin Probe (FKP), en teknologi som uten direkte kontakt med metallet løser teknologigapet beskrevet ovenfor. I kontrollerte laboratorietester og tester i felt, har FKP vist at den effektivt kan avdekke og skille mellom stadier av korrosjon, helt fra begynnende korrosjon til pågående korrosjon og gammel korrosjon. For eksempel har FKP avdekket korrosjon på skip, biler og trykktanker for olje- og gassproduksjon. Siden metall brukes i industriell sammenheng på så mange ulike måter, kreves det spesiell tilpasning av FKP for at den skal fungere optimalt for hvert enkelt bruksområde. I dette prosjektet har vi analysert de spesifikke kravene for bruk av FKP på ulike metallstrukturer. For å forstå fullt ut de kravene markedet stiller har vi intervjuet selskaper fra ulike bransjer, herunder maritim, olje og gass, bilprodusenter, malingsprodusenter, og serviceselskaper. I tillegg har vi intervjuet personer fra akademia som forsker på korrosjon og korrosjonsbeskyttelse. Basert på en analyse av intervjuene har vi justert forretningsplanen for videre utvikling av FKP til kommersiell bruk.

The project has showed that the application of the FKP technology is relevant for detection of corrosion, and that this has the lowest acceptance threshold of the possible applications of the FKP technology. The project confirms the relevance of the core technology and the value of the early demonstrator FKP instrument currently available. At the same time, the current early demonstrator FKP needs further development to be directly applicable for many industry applications. This project has clarified which features to prioritize in the further development of the FKP.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

LTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Petroleum og mineralerPortefølje Energi, transport og lavutslippMaritimSikkerhet til havsLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonAnvendt forskningAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Politikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMaterialteknologiPetroleumProduksjon, prosessering og transportKommersialiseringBransjer og næringerMaritim - NæringsområdePetroleumBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPetroleumStorulykker og arbeidsmiljøPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningBransjer og næringerTransport og samferdselPortefølje PetroleumLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMaritimBransjer og næringerVareproduserende industriUtviklingsarbeidBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomPortefølje HavAvanserte produksjonsprosesserBransjer og næringerFiskeri og havbrukBransjer og næringerOlje, gassPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerPortefølje Industri og tjenestenæringerVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Bransjer og næringerEnergi - Næringsområde