Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Diri - Digitized Intelligent Risk Identification: Commercialization

Alternativ tittel: Diri - Digitized Intelligent Risk Identification: Kommersialisering

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

328214

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Diri-prosjektet er et innovasjonsprosjekt som har som mål å gjøre cybersikkerhet enklere å forstå for ikke-eksperter. Cybersikkerhet er avgjørende for all digitalisering og moderne teknologi, og det er viktig for både samfunn og bedrifter å håndtere risikoen for å beskytte befolkningen og sikre stabil drift. Manglende cybersikkerhet kan ha store konsekvenser, som når Østre-Toten kommune mistet all produksjonsdata og sikkerhetskopier i en ransomware-angrep, og når MAERSK tapte 300 millioner dollar i 2017 på grunn av et cyberangrep. Diri AS har som mål å digitalisere sikkerhetseksperten: Mange bedrifter har ikke ekspertise på cybersikkerhet, og det tar år med trening og praksis for å kunne identifisere og håndtere cybersikkerhetsrisikoer. Diri-prosjektet ønsker å løse dette problemet ved å tilby smart beslutningsstøtte gjennom Diri-applikasjonen. Dette vil redusere behovet for ekstern ekspertise ved å hjelpe bedrifter med å identifisere sine informasjonsverdier og tilby kunnskap om cybersikkerhetsrisiko og -kontroll for å bedre det proaktive arbeidet. Målet er å digitalisere sikkerhetseksperten ved å bruke kunstig intelligens til å vurdere enkle forretningsattributter og IT-systemer for å gi anbefalinger om hvilke risikoer som er presserende med tilhørende nødvendige sikkerhetskontroller. Dette vil redusere manuelt arbeid og samtidig gi betydelige samfunnsfordeler. Diri er et programvareselskap som ble grunnlagt i 2020 av NTNU-avdelingen for informasjon og kommunikasjon (IIK), Seksjon for digital sikkerhet og Senter for cybersikkerhet (CCIS). Prosjektet ønsker å identifisere en målgruppe, tilpasse produktet og verifisere tilnærmingen.

The Diri project contributes to the United Nations' sustainability goals 9 and 16. Goal 9, "Industry, Innovation, and Infrastructure," aims to build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization, and foster innovation. By offering smart decision support through its Diri application, the project is helping to make cybersecurity easier to understand for non-experts, reducing the need for external expertise, and promoting sustainable digitalization. The Diri project is also contributing to goal 16, "Peace, Justice and Strong Institutions," which aims to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. By identifying and addressing cybersecurity risks, the project is helping to protect individuals and businesses, promote stability and safety in society, and support effective governance. In particular, the Diri project's use of artificial intelligence to assess simple business attributes and IT systems to provide recommendations on urgent risks and necessary security controls is contributing to the development of strong and inclusive institutions. By reducing the need for manual labor and increasing efficiency, the project is also contributing to sustainable industrialization and infrastructure development. Overall, the Diri project is making important contributions to the UN's sustainability goals 9 and 16 by promoting innovation, sustainability, and strong institutions in the digital age.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020