Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSØK posisjonering og prosjektetablering i Horisont Europa 2021-2022

Alternativ tittel: NORSØK Project establishment in Horizon Europe 2021-2022

Tildelt: kr 0,99 mill.

NORSØK søker om prosjektetableringsstøtte for å øke sin deltagelse i FoU-prosjekt finansiert av Horisont Europa. Målet er tre nye FoU-prosjekt finansiert av EU i løpet av 2021-2022. Dette skal nås gjennom å delta i ulike aktiviteter for å styrke strategiske nettverk og samarbeid for å komme i posisjon for å utvikle prosjektsøknader. NORSØK skal delta i 10 ulike søknader om midler fra Horisont Europa og ERA-nett i årene 2021-2022.

NORSØK søker om prosjektetableringsstøtte for å øke sin deltagelse i FoU-prosjekt finansiert av Horisont Europa. Målet er tre nye FoU-prosjekt finansiert av EU i løpet av 2021-2022. Dette skal nås gjennom å delta i ulike aktiviteter for å styrke nettverk og komme i posisjon for å utvikle prosjektsøknader. NORSØK skal delta i 10 ulike søknader om midler fra Horisont Europa og ERA-nett i årene 2021-2022.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa