Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Mechanism and prediction of the new Arctic climate system (MAPARC)

Alternativ tittel: Mekanisme og prediksjon av det nye arktiske klimasystemet (MAPARC)

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

328943

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

FNs klimapanels sjette hovedrapport fra august i 2021, slo fast at forskningen rundt koblingen mellom oppvarming i Arktis og værsystemer over det europeiske og asiatiske kontinentet er uklar. For å bedre forstå og varsle endringer i Arktis, samt sammenhengen med klimasystemene på midlere og høye breddegrader, vil forskningsprosjektet MAPARC sette i gang et innovativt samarbeid mellom Norge og Kina. Det er mange tegn som tyder på at det er et nytt Arktis som nå er i ferd med å vokse fram. Observasjoner i havet, atmosfæren og i snø- og isdekket viser allerede nå endringer som ikke tidligere er observert i Arktis i dette århundret. Denne utviklingen er forventet å fortsette. I deler av klimasystemet i Arktis finner man nå tilstander som er langt fra det som tidligere var «normalt» i Arktis. Eksempler på dette er sterkere oppvarming, tynnere sjøis, mer unormale mønstre i atmosfæren og gjentakende flere ekstremtilfeller. Dette indikerer at vi går et nytt Arktis i møte. Vi vil finne ny kunnskap om årsaker til og virkninger av et nytt Arktis, med et mål om å kunne avmystifisere klimakoblingen mellom Arktis og Eurasia. Denne kunnskapen er nyttig for å videreutvikle og ta i bruk avanserte metoder for klimavarsling i et nytt Arktis. For å gjøre dette vil vi: 1. Tallfeste endringer i interaksjonen mellom hav, sjøis og luft i Arktis, sett opp mot det stadig tynnere sjøisdekket, som også er utsatt for raskere smelting 2. Identifisere om oppvarmingen i Arktis kan påvirke klimaet over den nordlige halvkulen, og i tilfelle, identifisere hvordan oppvarmingen kan påvirke klimaet 3. Fastslå endringer i atmosfæriske sirkulasjonsregimer og hvordan disse påvirker ekstremvær. 4. Utvikle nye metoder for klimavarsling og -modeller for å forbedre treffsikkerheten til måneds- og sesongvarsel for klimaet på midlere og høyere breddegrader Gjennom MAPARC konsolideres et nesten 20 år langt norsk-kinesisk samarbeid om klimaforskning gjennom plattformen Nansen-Zhu International Research Centre.

Arctic is entering into a new era where there is more open ocean in summer and increasing area of newly-formed sea ice in winter. Meanwhile, the new Arctic is undergoing a deep warming extending from the interior ocean to the upper troposphere. It implies significant changes of ocean conditions, atmosphere circulations and climate patterns, bringing challenges to the implementation of existing knowledge on the prediction of new Arctic climate system. MAPARC aims to enhance the mechanistic understanding of Arctic climate change and to improve the prediction of new Arctic climate system. We will quantify the observed changes of Arctic air-sea-ice interaction due to the increased area of newly-formed sea ice, and use state-of-the-art coupled climate model and regional atmospheric model to confirm the underlying thermodynamic feedbacks. Existing multi-model large ensemble climate simulations will be used to identify the local and remote processes responsible for the Arctic near-surface warming and deep warming and their downstream effects (e.g., extremes over Eurasia). We will then use the Norwegian Earth System Model and modern techniques such as causal effect networks to confirm the causality of climate linkages. We will further use the large ensemble simulations to assess the effects of externally-forced (e.g., radiative forcing), boundary forcing (e.g., sea ice and ocean temperature) and internal stochastic forcing on the changes of mid-high latitude atmospheric circulations such as stratospheric polar vortex, jet stream and blocking. Equipped with enhanced mechanistic understanding, we will then use the dynamical climate prediction systems and advanced approaches including statistical downscaling and machine learning to develop hybrid models for the prediction of new Arctic climate system. The well-established collaboration between the Norwegian and Chinese PIs and the complementary expertise and technology of the project group will ensure the success of MAPARC.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram