Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Pack a pill in a PACA

Alternativ tittel: New medicines to make old liver cells young again.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Når vi blir eldre, reduseres eller tapes mange av kroppens funksjoner. Leveren er ikke noe unntak, til tross for at den er et av de mest robuste organene i kroppen. Den alderspåvirkede funksjonen er knyttet til kommunikasjonen mellom blodet og leverens hovedceller, hepatocyttene. I dette kvalifiseringsprosjektet vil vi optimalisere vår tilnærming til å reversere de aldersrelaterte forandringene i de sinusoidale endotelcellene i leveren (LSEC). Disse cellene danner den fysiske grensen mellom blodbanen og hepatocyttene, og strekker seg over en milliard blodkar fordelt gjennom leveren. I aldringsprosessen er disse cellene mest utsatt, da de både blir tykkere og mister porøsiteten sin. Formålet med dette prosjektet er å teste nye legemiddelkandidater og formuleringer på LSEC, for å klarere om de kan reversere alderseffektene på LSEC-cellene. Våre innledende pilotstudier har gitt svært positive resultater, og viser at porøsiteten i LSEC hos eldre mus kan gjenopprettes. Vi skal nå optimalisere legemiddelkandidatene og formuleringene ytterligere for å forbedre deres evne til å reversere de nevnte aldersrelaterte endringer.

We propose that our strategy to maintain fenestration porosity into old age with our PACA-pill therapy will ameliorate age-related dyslipidemia and insulin resistance, and provide new means for preventing cardiovascular/microvascular/metabolic disease in older people. PACA-pill will improve our health-span and thus our quality of life as we age, and provide employment opportunities in pharma industries in Norway and Europe. PACA-Pill ultimately entails the development of a novel therapy for an entirely novel therapeutic target, and has the potential to increase the health-span/life-quality of ageing populations, a current major societal challenge. Improving health-span has multiple benefits for the individual and society in general. In this project we have successfully achieved the incorporation of agents into PACA-pill vectors and these will be tested for therapeutic benefit in the near future.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020