Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115520/COD15 Remote SO2 detection and monitoring system in real-time for maritime applications

Alternativ tittel: E!115520/COD15 Fjerndetektering og overvåking av SO2 utslipp i marine applikasjoner

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

329134

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Stadig økende maritime aktivitet er med på å øke utslippene av SO2 med stor negative effekt på helse og miljø. 1. januar 2020 innførte International Maritime Organization (IMO) en øvre grense for svovelinnhold i drivstoff for skip på 0,50%. Dagens metoder for å fange opp ulovlig bruk av tung olje til skip er ved enten å entre skipene ved havneanløp for så å hente ut prøver av drivstoff-oljen, eller å bruke stasjonære sensorer (svovelsniffere) ved angitte punkter. Denne metoden er relativt lett å omgå da skip som passerer kontrollpunktene ofte skrur av motorer for ikke å bli fanget opp. En annen metode er å benytte droner med tradisjonelle sensorer. Her vil man ha behov for å fly direkte inn i avgassene for å kunne måle verdiene gitt av motorene. Alle disse metodene har klare svakheter. Dette prosjektet som er et samarbeid mellom norske og kanadiske SMB’er, og forskningsmiljøer, har som mål å utvikle en SO2 fjernmåling for å kunne være enda mer trygg og effektiv når det gjelder å overvåke og kontrollere svovelinnhold i avgassene fra skip. Aersea vil i dette prosjektet bidra til at maritime myndigheter kan utføre oppgaven med å overvåke og kontrollere SO2 og svovelinnhold fra skip, i henhold til internasjonal lovgivning og avtaler, på en mest mulig trygg og effektiv måte.

Maritime traffic is steadily raising SO2 emissions with negative impacts on environment and health. Since 2020, International Maritime Organization (IMO) decision entered into force for global fuel sulphur limit of 0.50%. Currently the maritime authorities use staff on ships entering the port to collect and analyse fuel samples (which is labour-intensive), stationary sniffers at checkpoints (that are not reliable as most ships can switch off the engine while passing on the momentum below sniffers) or drones with sensor payloads flying through the ship flumes. The overall ambition of the project is to facilitate maritime authorities’ law enforcement work by establishing and demonstrating a system that will be able to remotely detect, identify and quantify SO2 emissions in real-time and identify the corresponding sulphur content. The overall goal of this project is to design and develop a compact sensor system that can detect, identify, and quantify SO2 emissions in real-time at a remote distance of few kms along the line of sight from port areas. The project has the ambition to lead to a product that can remotely and continuously monitor for ship fuel sulphur compliance and law enforcement using a stationary installation in ports or using mobile aerial scanning for covering larger area.

Aktivitet:

EUROSTARS-EUROSTARS