Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: AMCA - Automated Metal Cleanliness Analyzer

Alternativ tittel: AMCA: Automatisk renhetsanalyse av metall

Tildelt: kr 0,38 mill.

Dagens samfunn er bokstavelig talt bygd på et fundament av materialteknologi og materialproduksjon. For å få riktig materialegenskaper er kontroll av urenheter og mikrostruktur essensielt under produksjonen av materialene. Ved små avvik kan egenskapene endre seg kraftig, noe som kan resultere i katastrofale feil. Derfor er kontroll av urenheter essensielt både for prosesskontroll, salg og bruk av materialer. Dagens etablerte metoder for kontroll av urenheter i aluminiumindustrien bærer preg av å må gjøre betydelige avveininger og kompromisser på pris, hurtighet og kvalitet på selve renhetskontrollen. Selv om denne situasjonen er identifisert i aluminiumsindustrien, tror vi situasjonen er liknende i andre relaterte markeder, som produksjon av stål, silisium, magnesium og funksjonelle materialer innen energiteknologi, elektronikk og biomaterialer. AMCA er en ny metode for renhetsanalyse av aluminium som kan gjøre renhetsanalyse av høy kvalitet, raskere enn dagens metoder til lavere pris. Metoden er basert på unike algoritmer for bildeanalyse som analyserer metallurgiprøver i løpet av sekunder. AMCA muliggjør derfor renhetsanalyse i løpet av minutter istedenfor dager. AMCA gir dermed mer data av høyere kvalitet, raskere og billigere. I dette prosjektet har vi sammen med en stor norsk aluminiumsprodusent validert AMCA mot dagen etablerte metode for renhetsanalyse av aluminium (Liquid metal cleanliness analyser, LiMCA). I tillegg har undersøkt om AMCA kan brukes til å løse problemer i over 10 andre industrier, hvor vi har mottatt forslag på over 15 mulige anvendelsesområder. Vi ønsker nå å fortsette valideringen av teknologien, samt vurdere om vi skal forfølge noe av de identifiserte anvendelsesområdene i de andre industriene.

The main outcome of the project has been to reduce risk by demonstrating and honing the value proposition of the AMCA technology in the the original use-case, primary aluminum production. This has been done by benchmarking the method toward the industry-standard LiMCA. In addition, we have explored the potential of AMCA in more than 10 different industries and identified more then 15 potential use-cases, where we believe 5 is of particular interest. We have also estimated the total market size of two of them combined, exceeding our target of 250 million NOK. The effect of the project is that we are now one step closer to implementing AMCA as a tool to improve the efficiency of the Norwegian materials industry and reduce CO2 footprint and resource efficiency by enabling increased recycling.

AMCA is a new method for assessing aluminium metal cleanliness, which is an important step in the quality control of primary aluminium and aluminium recycling. It incorporates metallurgical image acquisition and a novell computational image analysis algorithm for analysing metal sample micrographs. The primary objective of the proposed qualification project is to validate the image analysis method at an aluminum cast house by conducting a benchmark against the most established technique for metal cleanliness assessments today: PoDFA. The secondary objective is to identify new attractive target markets for AMCA outside the aluminum industry, within the broader materials market.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020