Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for søknad til EIC Accelerator. sensor- og markedsutvikling

Tildelt: kr 74 999

Prosjektnummer:

329614

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

OBEO har fått godkjent trinn 1 av søknad til EIC Accelerator. Målsetningen med PES-prosjektet er å ferdigstille og levere søknad til trinn 2. Planlagt omfang er på totalt ca 25 MNOK for videreutvikling av teknologi, og for aktiviteter knyttet til internasjonalisering.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa