Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Drone logistics - the safe and sustainable way

Tildelt: kr 99 999

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet innenfor logistikksektoren. Det er pr i dag lite praksis for deling av erfaring og data fra droner på området innenfor miljørettet aktivitet. Resultatet er at mange prosjekter kjøres dobbelt og flere ganger fordi resultatene ikke deles. Svalbard har en sterkt konsentrasjon av adedemiske miljøer, offentlige instituasjoner og store områder som er krevende i en forvaltningsoppgave. Dronebruk har vist seg å være effektivt og miljømessig. Erfaringene er verdifulle å overføre til andre deler av landet. UAS Norway har sammen med kompetansepartner NORCE vurdert at kompetansen kan økes ved å skape en møteplass med faglig innhold på dette temaet. Ingen andre steder i Norden er det gjennomført en lignende konferanse. Som ved tidligere konferanser pga COVID19 situasjonen må vi igjen tenke helt nytt ved gjennomføring. En gruppe som vi iht gjeldende smittevernsregler kan administrere og fasiliteter er invitert til konferansen og vi legger stor vekt på nettverksbygging i løpet av dagene sammen. Konferansen arrangeres i samarbeid med NORCE, UiT (Universitet i Tromsø) NORCE, Sysselmesteren, Lokalstyret, Luftfartstilsynet, Equinor, Lede og Avinor. Alle foredrag gjøres fritt tilgjengelig via våre nettsider i etterkant av konferansen. Studenter er blitt spesielt invitert til å delta og 20% av deltakere er studenter fra UiT/NTNU miljøet som vi dekker reisekosnader/opphold for.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon