Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Torsional vibration measurements for online monitoring of ship propulsion system (OnlineProp)

Alternativ tittel: Torsjonsvibrasjonsmåling for online overvåking av skipets drivlinje (OnlineProp)

Tildelt: kr 0,29 mill.

Klassiske tilstandsovervåkingsmetoder (CM) basert på tids- og frekvensdomeneanalyse av translasjonsvibrasjoner er ikke tilstrekkelig for tidlig feil diagnose av enkelte feil koblet til torsjonsdynamikk. Torsjonsanalyse f.eks. basert på rotasjonsgiverne kan kombineres med dagens typiske translasjonelle vibrasjonsbaserte CM for å etablere et mer detaljert bilde av systemdynamikk og eksitasjoner. Dette kan deretter bidra til å støtte tidlig feildeteksjon for skipets drivlinjekomponenter, noe som kan redusere uventede nedstengninger og påfølgende nedetid, redusere risikoen for å tap av drivlinje og optimalisere planlagt vedlikehold og levere bedre beslutningsstøtte i drift. Gjennom vår forskning er det funnet en løsning på dette, og hovedmålet for prosjektet er å verifisere i laboratorieskala de sentrale algoritmene i en ny metode for feildiagnostisering og estimeringen av gjenværende liv i vår nye metode for overvåking av skipets fremdriftssystem.

vi kunne ikke komme med målene i dette prosjektet - se gjerne sluttrapporten - og derfor vi har ikke oppdaterte oppnådde og potensielle virkninger og effekter

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020