Tilbake til søkeresultatene

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

New technologies for target discovery in neuropsychiatric disorders

Alternativ tittel: Kombinasjon av molekylærgenetikk, strukturbiologi og maskinlæring for å avdekke nye behandlingsmål ved nevropsykiatriske lidelser

Tildelt: kr 20,0 mill.

Nevropsykiatriske lidelser omfatter mange tilstander som rammer hjernen og som påvirker menneskers adferd og helse. Dette omfatter både vanlige psykiatriske diagnoser som depresjon, utviklingsforstyrrelser og psykoser og nevrodegenerative tilstander som gjerne blir klassifisert som nevrologiske sykdommer. Disse sykdommene er viktige årsaker til menneskelig lidelse, tap av liv og produktivitet over hele verden. Medikamentene som brukes mot sykdommene er ofte lite effektivite og spesifikke og ble introdusert 50-100 år siden, hovedsakelig basert på tilfeldige funn. Nylige molekylærgenetiske studier har påvist tydelig assosierte genetiske markører og gener som uttrykkes i spesifikke celletyper i hjernen og pekt på proteiner som kan være terapeutiske mål for fremtidige medikamenter. Det er også rapportert teknologiske gjennombrudd innen anvendelse av kunstig intelligens i studier av genetikk og strukturbiololoi, såvel som eksperimentell molekylærbiologi. Disse teknologiene vil bli videreutviklet, brukt og kombinert i NeuroConvergence-prosjektet. Dette er krevende forskning som avhenger av koordinert innsats fra spesialister med ulik bakgrunn. Vi har derfor etablert en tverrfaglig forskningsgruppe fra det medisinske og matematisk naturvitenskapelige fakultet ved UiB med ekspertise innen maskinlæring og bioteknologi, inkludert human genomikk, proteinstrukturbiologi, medisinalkjemi, molekylær farmakologi og klinisk nevropsykiatri. Prosjektgruppen skal utvikle, anvende og kombinere kunstig intelligens, inkludert maskinlæring og avansert eksperimentell bioteknologi for oppdagelse og testing av nye molekylære behandlingsmål. Disse teknologiene er nye og har tidligere aldri vært kombinert for dette formålet. Vår ambisjon er å avdekke radikalt nye behandlingsmål. Parallelt med identifikasjon av nye molekyler, vil vi utforske behandlingspotensialet av enzymer involvert i produksjon av signalstoffer i hjernen, som allerede er funnet i pågående pilotstudier.

Neuropsychiatric disorders (NPDs) are major causes of human suffering, loss of lives and productivity all over the world. Currently used pharmacotherapies against NPDs have low efficacy and specificity and were introduced 50-100 years ago mainly based on accidental findings. However, recent molecular genetic studies have revealed strongly associated genetic loci, enriched in brain pathways and proteins, and possible new therapeutic targets for NPDs. Moreover, revolutionary new technological breakthroughs have been reported in computational and experimental molecular life sciences. These technologies will be refined, applied and combined in the NeuroConvergence project for systematic identification and testing of new molecular targets in the treatment of NPDs. The discovery of new treatment targets for disorders of the brain are inherently complex operations, depending on coordinated efforts by multiple partners from different backgrounds. For this purpose, we have assembled a core interdisciplinary research team from two faculties at University of Bergen, representing expertise in machine learning (ML) and biotechnology, including human genomics, protein structural biology, medicinal chemistry, molecular pharmacology and clinical neuropsychiatry. The project group will develop and apply artificial intelligence (AI) approaches including computation, modeling and simulation, ML, big data analyses and advanced experimental biotechnology to the discovery and testing of new molecular treatment targets. These technologies are new and have never been combined for this purpose. Our ambition is to reveal new and radically new treatment options. In parallel with the identification of new molecular targets, we will explore the druggability and treatment potential of recently identified targets identified in our pilot studies. The core group at University of Bergen will work closely with outstanding partner institutions in Germany, USA, Spain, and Sweden.

Budsjettformål:

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon