Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Research school in Nutrition

Alternativ tittel: Forskerskole i ernæring NutriNOR

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

331948

Prosjektperiode:

2022 - 2030

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

NutriNOR er en nasjonal forskerskole for doktorgradsstipendiater i Ernæring, finansiert av NFR. Universitetet i Bergen er vertskap, og alle norske institusjoner som tilbyr doktorgradsutdanning i Ernæring er involvert som partnere. NutriNOR har som mål å dekke fagområder som i mindre grad er prioritert av utdanningsinstitusjonene, men i større grad er ønsket av arbeidsgivere etter fullført doktorgrad, også utenfor akademia. For å oppnå dette skal NutriNOR etablere en felles plattform for unge ernæringsforskere fra ulike ernæringsfaglige retninger. Gjennom å samarbeide med nøkkelaktører og potensielle arbeidsgivere, for eksempel i offentlig sektor og i industrien, vil NutriNOR bidra med et profesjonelt aspekt til doktorgradsutdanningen, som forbereder kandidatene på deres fremtidige karriere. NutriNORs hovedaktiviteter er inndelt i en akademisk og en profesjonell søyle. Den akademiske søylen inkluderer en årlig sommerskole, vitenskapelige kurs tilbudt av de akademiske partnerinstitusjonene, og en årlig konferanse organisert av og for forskerskolens kandidater. NutriNOR samarbeider med forskerskoler i Nederland og Tyskland, noe som legger til rette for internasjonal utveksling og nettverksbygging. I den profesjonelle søylen vil NutriNOR legge til rette for et mentorprogram, der forskerskolens kandidater kan få profesjonell veiledning fra partnerorganisasjonens erfarne medarbeidere. Det vil også opprettes et praksisprogram, der kandidatene får mulighet til å jobbe på korttidsprosjekter tilbudt av potensielle fremtidige arbeidsgivere. Den profesjonelle søylen vil også inneholde kurs med fokus på prosjektledelse, kommunikasjon og lederskap. Gjennom disse aktivitetene vil NutriNOR etablere en plattform for fremtidige ledere innen ernæring i Norge, og ytterligere forbedre karrieremulighetene for doktorgradsstipendiater i ernæring.

NutriNOR is a research school in nutrition in Norway, hosted by the University of Bergen, that includes all universities that are engaged in higher education in nutrition or food science and educating PhD candidates (UiO, UiT, UiA, NTNU, NMBU, OsloMet, HVL, NIH), and major stakeholders from food industry (Orkla, Mills), nutrition organizations (KEFF, NSE, NSKE), food information councils (melk.no, matprat.no), governmental bodies (Bergen kommune), research institutions (IMR), and international research schools (Germany, the Netherlands). In total, NutriNOR has received commitments from more than 20 partner organisations from Norway and abroad. The overall aim is to enhance and increase the quality of research education and the scientific and professional training of the PhD candidates. This aim will be reached by activities organized in an academic pillar that includes an annual summer school, an annual PhD conference, and nutrition-centered courses, and in a professional pillar that includes a mentor program, the opportunity for internships of 3 months duration, and courses focusing on leadership, communication strategies, innovation, and project management. Two of the partner organisations have extensive experience in course development within the topics of the professional pillar (AFF, Leaderscope). NutriNOR will collaborate with relevant research schools in the Netherlands and Germany. The research school will be governed by a scientific director (located at UiB), a board with representatives of the partners and the PhD candidates, and a scientific coordinator. All activities within NutriNOR will undergo a thorough evaluation and continuous improvement. NutriNOR will be visible by an internal and an external communication strategy addressing the need for nutrition competence in society, the contribution made by NutriNOR partners, and by educating future leaders in nutrition.

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder