Tilbake til søkeresultatene

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

HySchool - Norwegian research school on hydrogen and hydrogen-based fuels

Alternativ tittel: HySchool - Norsk forskerskole for hydrogen og hydrogenbaserte brensler

Tildelt: kr 16,0 mill.

HySchool ? "Norsk forskerskole for hydrogen og hydrogenbaserte brensler" er et felles initiativ fra syv norske universiteter: Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Visjonen for HySchool er å etablere en tematisk orientert forskerskole som skal heve kvaliteten og øke relevansen på norsk doktorgradsutdanning knyttet til hydrogen og hydrogenbaserte brensler. De tematiske områdene i forskerskolen dekker hele verdikjeden for hydrogen og hydrogen-baserte brensler, samt samfunnsmessige forhold og sikkerhet. Doktorgradskandidater fra alle universiteter og høyskoler i Norge kan søke om opptak, forutsatt at temaet for doktorgradsprosjektet er innenfor de tematiske områdene. Siden forskerprosjektene til kandidatene som til enhver tid er tatt opp vil definere aktivitetene i forskerskolen innebærer HySchool et fleksibelt konsept der utviklingen av aktivitetene over tid vil gjenspeile forskningsfronten innenfor de relevante fagområdene. Utstrakt bruk av hydrogen og hydrogenbaserte brensler i samfunnet representerer en unik mulighet for Norge som en ledende maritim nasjon og netto eksportør av energi. Norske selskaper er ledende leverandører av teknologi og tjenester for energisystemer, og kunnskapen, kompetansen, ferdighetene og nettverkene som doktorgradskandidatene utvikler i HySchool vil styrke konkurranseevnen til industri og næringsliv, posisjonere de akademiske partnerne for nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og akselerere overgangen mot et lavutslippssamfunn. HySchool vil bidra til den globale energiomstillingen ved å heve kvaliteten på norsk doktorgradsutdanning knyttet til hydrogen og hydrogenbaserte brensler.

HySchool is a joint initiative from seven Norwegian universities, in cooperation with national and international partners and participants from academia, research institutes and industry. The vision is to create a thematically oriented research school that will enhance the quality and increase the relevance for the labour market of Norwegian doctoral education on hydrogen and hydrogen-based fuels. HySchool represents a unique opportunity to establish a meeting place for PhD candidates and supervisors from different institutions and disciplines in a field that is expected to play a crucial role for Norway as a leading maritime nation and net exporter of energy commodities. Annual seminars will give participants from academia and the labour market the opportunity to learn from leading international researchers in the field, and to be updated on the activities and results of the doctoral candidates affiliated with the research school. The involvement of representatives from industry and authorities in the board, as well as activities such as annual seminars, webinars and excursions, will secure high relevance for the labour market. HySchool will play an active role in the coordination of study programmes at PhD level in the academic institutions and encourage mobility of researchers among partners in the consortium as well as international cooperation partners. The academic partners will establish interdisciplinary and application-oriented courses, and thereby support and facilitate the education of personnel with qualifications that are in high demand in the labour market. Norwegian companies are leading suppliers of technologies and services for energy systems, and the knowledge, competence, skills and networks developed in HySchool will enhance the competitiveness of trade and industry, position the academic partners for national and international collaborative research projects, and accelerate the transition to a low-emission society.

Budsjettformål:

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Finansieringskilder