Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

All Electric XT Pilot

Alternativ tittel: All Electric XT Pilot

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

332104

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Geografi:

Kontrollen av undersjøiske olje- og gassbrønner ved elektrisk aktuering er veien fremover for olje- og gassindustrien, og etterlater hydraulisk aktuering og dens begrensninger bak seg. Den første artikkelen ble designet, bygget og testet i henhold til undersjøiske standarder og operatørens krav. Dette var et første skritt for å bevise teknologiens beredskap for store prosjekter. All-elektrisk teknologi gir en rekke fordeler gjennom forskjellige faser, fra systemdesign til operasjoner, som for eksempel: ? All-elektriske systemer gir høyere grad av fleksibilitet under systemdesignet. ? Høyere fleksibilitet og bedre ytelse. ? Høyere operasjonell ytelse ved nøyaktig og fleksibel drift av systemet, som gir sanntidsdata til operatøren. ? Mer effektive operasjoner, for eksempel redusert tidsforsinkelse for ventiloperasjoner og utførelse av funksjonstesting uten å påvirke injeksjonen. Kostnadsreduksjonsmuligheter: Den all-elektriske systemet vil redusere CAPEX, da det krever mindre utstyr både undersjøisk og topside, samt redusere størrelsen og vekten av undersjøisk maskinvare, inkludert umbilicals som vanligvis er en kostbar del av investeringen. I tillegg vil OPEX også bli redusert, da hydrauliske væskesystemer fjernes. Det vil også være mulighet for å kjøre prediktivt vedlikehold, og da teknologien muliggjør bedre forståelse av prosessen og anleggets integritet, gir det også muligheten for operatører å ta raskere og mer presise beslutninger. Mer miljøvennlig: Ingen hydraulisk væskelekkasje til sjø eller topside, og mindre forbruk av materialer. Muliggjøring av digitalisering: De all-elektriske systemene vil gjøre det lettere å overvåke funksjonaliteter i systemet. Det vil muliggjøre en høyere grad av tilstandsovervåking og gi mer data til topside, som vil tjene som grunnlag for mer nøyaktige operative beslutninger og datainnsamling for fremtidige utviklinger. I tillegg økes driftsreliabiliteten uten å kompromittere sikkerhetsintegriteten. Fra et globalt perspektiv er påliteligheten til hele XT-funksjonene lignende eller bedre enn elektrohydraulisk XT, på grunn av nivået av redundans av elektronikk og bruken av enkle og robuste mekaniske komponenter.

With the successful conclusion of this project and having tested the technology according to the subsea rigorous standards and operators requirements, it is understood by the market, meaning future customers, that the technology is ready to be applied in tenders moving forward. Some Oil & Gas operators are including the technology as a base case in their call for tenders. The All Electric Technology is a key enabler for a low carbon footprint, hereby also addressing the upcoming future markets of CO2 Injection. The operators have a higher degree of flexibility during their system design phase and enables easier field expansion and tie-backs. The new systems are estimated to reduce CAPEX compared to today's electro-hydraulic systems. It requires less equipment both subsea and topside and simplifies the umbilicals. The OPEX for a field is estimated to be lower due to removal of the hydraulic fluid and infrastructure. It allows for continuous monitoring of valve position and condition of the asset and consequently a more efficient control of the SPS. The system is more resilient towards equipment failures, without losing production critical functionalities. Based on actual condition of the equipment, maintenance activities may be planned.

The All Electric XT Pilot project is covering engineering, qualification and demonstration of a standardized all-electric XT including all valves and control system elements. The test will move the all-electric XT up to a TRL 4 and so achieve the needed technology maturity for the first deployment. It is the next step for the components developed in the following projects: - Petromaks2 project 281917 “Certified battery shut down system” to prove a cost competitive battery driven FSC system as an alternative to using mechanical springs. - DEMO2000 project 296653 “Mechanical driveline for All-electric FSC actuator”, targeting qualification of the mechanical driveline - DEMO2000 project 309732 “Control Unit for All-electric FSC actuator” targeting qualification of the control system of an intelligent actuator system that merges the subsea control module functionality and the actuator control functionality - DEMO 2000 project 313765,"Power and Communication Gateway Module" for intelligent systems The benefits are many: Increased safety and robustness (operate actuators individually), more power (operate actuators simultaneously), increased maintainability (retract/fix/maintain actuators individually), Plug-Play testing (pre-built/pre-tested parts as stand-alone units). This gives higher availability and up time while lowering cost. Aker Solutions and partners are committed to realize the first build and test of the All Electric VXT on WH in Norway.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk