Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

All Electric XT Pilot

Alternativ tittel: All Electric XT Pilot

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

332104

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Geografi:

Kontrollen av undervanns olje- og gassbrønner ved elektrisk aktivering er veien videre for olje- og gassvirksomheten, og etterlater hydraulisk aktivering og begrensningene bak seg. For å overvinne bekymringen for å bruke ny teknologi, må riktig modenhet bevises før første installasjon. Dette prosjektet har som mål å bevise teknologiens og systemets modenhet. Den endelige løsningen vil muliggjøre følgende fordeler for olje- og gassoperatørene. - Høyere fleksibilitet og bedre ytelse. De helelektriske systemene gir høyere grad av fleksibilitet under systemdesign. - Høyere drifts ytelse ved nøyaktig og fleksibel drift av systemet basert på sanntids data til operatøren. - Mer effektive operasjoner, for eksempel redusert tidsforsinkelse for ventiloperasjoner og utførelse av funksjonstesting uten å påvirke produksjonen. - Kostnadsreduksjon o De helelektriske systemene vil redusere CAPEX; krever mindre utstyr både subsea og plattformdekk, forenkler umbilical. o OPEX vil også bli redusert; hydrauliske systemer fjernet, og muliggjør bedre prediktivt vedlikehold. o Bedre forståelse av prosess- og aktivaintegritet som gjør det mulig for operatørene å korrigere beslutninger raskere - Mer miljøvennlig o Ingen hydraulisk væskelekkasje til sjø eller plattformdekk. o Ingen transport av hydrauliske væsker o Mindre forbruk av materialer. - Digitalisering o De helelektriske systemene vil gjøre det enklere å overvåke funksjonaliteten i systemet. Det vil muliggjøre en høyere grad av tilstandsovervåking og gi mer data. Sikkerhetsintegriteten til systemet beholdes og påliteligheten øker. Fra et globalt perspektiv er påliteligheten til hele XT-funksjonene lik eller bedre enn elektrohydraulisk XT, på grunn av nivået av redundans av elektronikk og utnyttelse av enkle og robuste mekaniske komponenter.

The All Electric XT Pilot project is covering engineering, qualification and demonstration of a standardized all-electric XT including all valves and control system elements. The test will move the all-electric XT up to a TRL 4 and so achieve the needed technology maturity for the first deployment. It is the next step for the components developed in the following projects: - Petromaks2 project 281917 “Certified battery shut down system” to prove a cost competitive battery driven FSC system as an alternative to using mechanical springs. - DEMO2000 project 296653 “Mechanical driveline for All-electric FSC actuator”, targeting qualification of the mechanical driveline - DEMO2000 project 309732 “Control Unit for All-electric FSC actuator” targeting qualification of the control system of an intelligent actuator system that merges the subsea control module functionality and the actuator control functionality - DEMO 2000 project 313765,"Power and Communication Gateway Module" for intelligent systems The benefits are many: Increased safety and robustness (operate actuators individually), more power (operate actuators simultaneously), increased maintainability (retract/fix/maintain actuators individually), Plug-Play testing (pre-built/pre-tested parts as stand-alone units). This gives higher availability and up time while lowering cost. Aker Solutions and partners are committed to realize the first build and test of the All Electric VXT on WH in Norway.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk