Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Enabling adaptive learning

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332181

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder