Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Novel vaccines against tenacibaculosis and mouth rot.

Alternativ tittel: Utvikling av nyskapende vaksiner mot tenacibaculum og munnråte.

Tildelt: kr 4,2 mill.

Dette samarbeidsprosjektet mellom Benchmark Animal Health Norway As og Cermaq Group As har som mål å utvikle en sikker og effektiv vaksine mot tenacibaculose og munnråte, forårsaket av Tenacibaculum finmarkense og T. maritimum hos laks. Tenacibaculose og munnråte er en bekymring for lakseindustrien hovedsakelig grunnet fiskehelse og fiskevelferd, samt at det er ansvarlig for signifikante økonomiske tap grunnet forøket dødelighet, redusert slaktekvalitet og kostnader assosiert med bruken av antibiotika. De økonomiske tapene, fiskevelferd og bærekrafts utfordringene assosiert med sykdommene betyr at en kommersielt bærekraftig vaksine ville være et stort framskritt for laksenæringen i Norge og globalt. Dette prosjektet har som målsetning å adressere dette behovet. Prosjektet vil evaluere prototype vaksiner for sikkerhet og effekt hos laks etter å ha blitt smittet med T. finnmarkense og T. maritimum, samt etablere om det er mulig å utvikle en kryss-virkende vaksine mot begge variantene. Flere grupper har tidligere evaluert vaksiner bestående av inaktiverte bakterier mot Tenacibaculum hos laks, med liten suksess, og det er per nå ingen kommersielt tilgjengelige vaksiner mot sykdommene. BAH har identifisert flere antigen kandidater til evaluering, som vil bli produsert ved å benytte rekombinant teknologi. Prosjektet vil utforske hvordan optimalisere effekt og sikkerhet av antigenene ved å benytte forskjellige adjuvanser og vaksineplatformer. Potensielle resultat inkluderer 1) en ny vaksine som vil gi forbedret sykdomskontroll; 2) en antibiotika-fri rekombinant platform for utrykkelse av proteiner og 3) økt kunnskap om rollen til immunresponsen og forløpet til tenacibaculose. Dette vil bidra til forsterket bærekraft i laksenæringen ved å 1) redusere behovet for antibiotika til behandling; 2) Øke produktiviteten og redusere produksjonskostnaden. Prosjektets varighet: Jan 2022 til Mai 2024

This project aims to develop a safe and efficacious vaccine against tenacibaculosis and mouthrot, attributed to Tenacibaculum finnmarkense and T. maritimum in Atlantic salmon. Tenacibaculosis and mouthrot are of concern to the industry in terms of both fish health and welfare issues, as well as significant economic losses due to increased mortality, reduced quality at harvest and growth, and cost associated with the use of antibiotic treatments. The project will evaluate prototype vaccines for safety and efficacy in salmon post-challenge with T. finnmarkense and T. maritimum, establishing if a cross-protective vaccine against two different Tenacibaculum spp. can be achieved. The project will explore how to further optimise the efficacy and safety of the antigens by using different adjuvant and vaccine platforms for delivery. The mucosal and systemic immune response of the salmon post-vaccination and challenge will also be studied to assess whether a correlate of protection can be established. This study will lay the foundation for the potential of a commercial vaccine against tenacibaculosis and mouthrot, both unmet needs of the industry in Norway and globally. A commercially viable vaccine would have a significant impact on the salmon farming industry helping to reduce antibiotic use even further and improving sustainability and fish welfare.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning