Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk medieforskerkonferanse 2022: Det datafiserte samfunnet: medier, plattformer og makt

Tildelt: kr 99 999

Datafisering handler om at informasjon av alle mulige slag omgjøres til data for algoritmisk og automatisk prosessering som igjen gir grunnlag for beslutninger. Sosiale medier, søkemotorer og digitale medieplatformer er allerede basert på slike prosesser. Det er ukjent hva de langsiktig konsekvensene av dette er – for brukermedvirkning, mediemangfold og sosial inkludering, samt for medienes dagsordenfunksjon, inntjeningsevne og deres rolle som demokratisk, sosial og kulturell arena. På Medieforskerkonferansen 2022 addresserer vi hvordan datafisering inngår i problemstillinger medieforskningen må forholde seg til. Konferansen avholdes 13-14 oktober i Stavanger. Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger står som arrangør på oppdrag fra Norsk medieforskerlag. Formålet med konferansen er å samle medieforskere fra hele landet til to dager med forskningsformidling, kunnskapsdeling og generering av vitenskapelig samarbeid. De mest sentrale utfordringene ved datafiseringen av samfunnet i en medievitenskapelig sammenheng belyses gjennom nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Tarelton Gillespie (Microsoft Research), Raul Ferrer Conill (UiS) og Ragnhild Olsen (OsloMet) er invitert til å snakke om hvordan datafisering påvirker medienes markedsposisjon og samfunnsrolle, hvordan algoritmene former informasjonsprosesser og informasjonsfrihet, og hvordan digitale infrastrukturer former sosial og politisk samhandling. Medieforskerkonferansen inkluderer i tillegg 12 parallelle sesjoner basert på innsendte papers. Her presenterer og diskuterer deltakerne sine pågående arbeider med kolleger. Kombinasjonen av plenumssesjoner og parallelle arbeidsgruppesesjoner legger til rette for faglige impulser fra forskningsfronten, samt diskusjon av eget arbeid. Formatet med arbeidsgrupper bidrar til at nytteverdien for den enkelte er større enn det som er vanlig ved akademiske konferanser: det legges mer vekt på å diskutere enn å presentere papers.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon