Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Actionable insights solutions

Alternativ tittel: Anvendbare innsiktsløsninger

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektnummer:

332544

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

I samarbeid med NTNU, NHH og verdensledende forskere, vil vi skape anvendbare innsiktsløsninger™ tilpasset alle interessenter og etablere fundamentet for å bygge helhetlige styringsløsninger. Vi vil basere vårt arbeid på en tverrfaglig tilnærming, dype og brede forretningsinnsikter og -kompetanser, digitale tvillinger og søsken, stordata og smådata kybernetikk, kunstig intelligens og analytics, dynamiske systemer, tilbakemeldingssløyfer, relevante og berikede data av høy kvalitet, og en skalerbar IKT- og analytics-plattform. Våre anvendbare innsiktsløsninger for kunder™ vil operasjonalisere og sammenkoble eksterne faktorer med våre nye og moderne verdikjede for kunder og virksomheter. Dette vil gjøre det mulig å anvende alle typer analytics (deskriptiv, diagnostisk, data, prediktiv, preskriptiv og forlenget) for å få anvendbare innsikter med hensyn til virksomhetenes porteføljer, aktiviteter, kvaliteter og resultater i den moderne verdikjeden for virksomheter samt kundeadferd, kanaler, innhold og fasene i den moderne kundeverdikjeden, betinget av eksterne faktorer. Våre anvendbare innsiktsløsninger for bærekraft™ vil operasjonalisere internasjonale bærekraftsstandarder fra FN, EU og ISO, muliggjøre måling av bærekraft i aktiviteter, oppgaver, prosesser og verdikjeder, og introdusere et helhetlig og kongruent mål på bærekraft. Våre anvendbare innsiktsløsninger for organisatoriske helse™ vil identifisere, måle og innlemme essensielle faktorer som vanligvis ikke måles (eller bare blir målt delvis), for eksempel myke faktorer og prosesser knyttet til eiere, styret og ledere (dvs. overordnede prosesser).

The project will establish actionable insights solutions for customers, sustainability, and organizational health, customized to all stakeholders. We will phase several research challenges, but the solutions offer great potential. * construct and couple new and modern value chains for enterprises and customers and implement on a scalable, technical platform supported by big data cybernetics and digital twins. * fix ANN and DL algorithms’ slow response to shocks by combining and bridging short-term, medium-term, and long-term big data cybernetics modelling. * repair the shortcomings in the UN’s sustainability measures. * measure what has not been (properly) measured or integrated before (e.g., external factors, soft factors, overarching processes, and feedback loops in dynamic business management solutions) and integrate them in a holistic, sustainable, congruent, scalable, interactive, and dynamic business management solution. * identify the necessary conditions for establishing an organization driven by actionable insights.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd