Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Preklinisk utvikling av «First in Class» Immunterapi mot trippelnegative brystkreft

Alternativ tittel: Pre-clinical development of "First in Class" immunotherapy against triple negative breast cancer

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

332552

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Thelper AS er et norsk, bioteknologisk selskap lokalisert på Oslo Cancer Cluster. Thelper utvikler nye immunterapier for behandling av aggressive og metastaserende kreftsykdommer. Thelper har identifisert en tidligere ukjent flaggprotein, som finnes på overflaten av aggressive brystkreftceller. Selskapet har utviklet og søkt patent for biologiske bindingsmolekyler som binder på det identifiserte flaggproteinet. Bindingen muliggjør utvikling av immunterapier, som kobler sammen flaggproteinet og dermed kreftcellene, med pasientens egne immunceller. Koblingen stimulerer immuncellene til å ødelegge kreftcellene uten skade på vanlige celler. Thelpers innovasjon og videre produktutvikling vil fokusere på utvikling av behandling rettet mot metastaserende trippel negativ brystkreft. Standardbehandling eller nyere immunterapier, som har hatt god effekt ved behandling av en rekke kreftsykdommer, har ikke vært effektive mot denne krefttypen. Gjennomsnittlig forventet levetid for pasienter som diagnostiseres med metastaserende trippelnegativ brystkreft er ca. 13 måneder. Immunterapien som Thelper nå utvikler, kan både forlenge liv og gi færre bivirkninger enn dagens behandling. Thelpers industrielle PhD-stilling knyttes til sammenstilling og rapportering av vitenskapelige resultater som dannes av preklinisk forskning og testing av Thelpers bindingsmolekyler i «proof of concept» celle- og dyrestudier samt kartleggings- og sikkerhetsstudier. Disse studiene vil svare på interessante, vitenskapelige spørsmål om forekomst og betydning av flaggproteinet ved trippel negativ brystkreft. Dette har ikke tidligere blitt undersøkt. Prosjektet er relatert til Thelpers IPN prosjekt som har nylig mottatt støtte fra Norges Forskningsråd (Prosjektnummer 327151).

Thelper AS er et norsk, bioteknologisk selskap lokalisert ved Oslo Cancer Cluster. Thelper utvikler innovativ onko-immunterapi for behandling av aggressive og metastaserende kreftsykdommer. Thelper har identifisert en tidligere ukjent, viral biomarkør, som finnes på overflaten av aggressive brystkreft- og virusinfiserte celler. Selskapet har utviklet og søkt patent for biologiske bindingsmolekyler som binder på den identifiserte biomarkøren. Bindingen muliggjør utvikling av svært målrettede onko-immunterapeutiske behandlinger, som benytter biomarkøren for å transportere toksiske molekyler inn i kreftcellene uten å skade på vanlige, friske celler. Thelpers innovasjon og videre produktutvikling vil fokusere på utvikling av behandling rettet mot metastaserende trippel negativ brystkreft. Standardbehandling eller nyere immunterapier, som har hatt god effekt ved behandling av en rekke kreftsykdommer, har ikke vært effektive mot denne krefttypen. Forventet levetid for pasienter som diagnostiseres med metastaserende trippelnegativ brystkreft er ca. 13 måneder. Onko-immunterapi som Thelper nå utvikler, kan både forlenge liv og gi færre bivirkninger enn dagens behandling. Thelpers industrielle PhD-stilling knyttes til sammenstilling og rapportering av vitenskapelige resultater som dannes av preklinisk forskning og testing av Thelpers bindingsmolekyler i «proof of concept» celle- og dyrestudier samt kartleggings- og sikkerhetsstudier. Disse studiene vil svare på interessante, vitenskapelige spørsmål om forekomst og betydning av den nye biomarkøren ved trippel negativ brystkreft. Dette ikke er undersøkt eller kjent fra tidligere. Prosjektet er relatert til Thelpers IPN som har nylig mottatt støtte fra Norges Forskningsråd (Prosjektnummer 327151).

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd