Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

SIG Seaweed 6 Konferanse

Tildelt: kr 99 999

Det sjette SIG Seaweed-møtet er en konferanse som arrangeres av SINTEF Ocean i samarbeid med NTNU Institutt for Bioteknologi og SINTEF Industri i Trondheim 25.-26.november 2021. Konferansen fokuserer på resultater fra kunnskapsplattformen Seaweed Biorefinery Platform Norway (Tareplattformen), som ledes av NTNU Institutt for Bioteknologi og med SINTEF Industri, SINTEF Ocean, NMBU, Nofima og Møreforsking som samarbeidspartnere. I dette prosjektet utvikles kunnskap om tang og tare som råstoff for ulike produkter, og hvordan ny prosesseringsteknologi kan bidra til å øke utbytte og kvalitet av disse. Kunnskapsplattformen ønsker å ha en god dialog med tang- og tarenæringen om dennes behov, og konferansen er derfor en viktig arena for å presentere plattformen for bedrifter og motta innspill fra disse. Konferansen vil også presentere nye anvendelser av taredyrking som positiv klimaløsning, et tema som har fått økende aktualitet globalt. Foredragsholderne kommer denne gangen hovedsakelig fra forskning, og både norske og utenlandske aktører stiller med presentasjoner fra sin aktivitet og sine forskningsprosjekter. Flere norske bedrifter vil også presentere seg og det legges opp til en del sosial tid for å stimulere til nettverksarbeid og samarbeid. Keynotes vil bli holdt av representanter for det Nederlandske "The North Sea Farmers" (Manager Markets & Applications Marlies Driasma) og koalisjonen "Seaweed for Europe" (Manager Adrien Vincent). Den første er om hvordan dyrkere, prosessindustri og teknologileverandører i Nederland har gått sammen og samarbeider for å skalere opp tareindustrien i landet. Seaweed for Europe ble etablert i fjor og har allerede over 220 medlemsbedrifter. Lederen vil bl.a. presentere et "investment memo" og et (nasjonalt) verktøy for bruk ved søknad om dyrkingsstillatelse. Det er planlagt 20 innlegg, alle er bekreftet.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning