Tilbake til søkeresultatene

SFF-Sentre for fremragende forskn

Integreat - The Norwegian centre for knowledge-driven machine learning

Alternativ tittel: Integreat - Norsk senter for kunnskapsdrevet maskinlæring

Tildelt: kr 155,6 mill.

Prosjektnummer:

332645

Prosjektperiode:

2023 - 2033

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Maskinlæring (ML) er en avgjørende komponent i kunstig intelligens (AI) og en drivkraft i vår stadig mer digitale, datadrevne verden. Imidlertid står moderne ML overfor betydelige utfordringer i form av mangel på åpenhet og forklarbarhet, urettferdighet, utilstrekkelig kvantifisering av usikkerhet og høye energikrav. Integreat, det nye norske senteret for kunnskapsdrevet maskinlæring, bidrar til transformasjonen av ML ved å utvikle teorier, metoder, modeller og algoritmer som integrerer generell og domenespesifikk kunnskap med data. Ved å kombinere statistikk, logikk og ML på unike måter, vil Integreat produsere løsninger som er mer nøyaktige, bærekraftige, rettferdige og forklarbare, og tar hensyn til usikkerhet. Kunnskap innebærer forståelse og representasjon på et høyere nivå av fakta, mekanismer, relasjoner og strukturer til objektet, systemet eller domenet for studien, så vel som av de datagenererende mekanismene og måleprosedyrene. Kunnskap kan være «hard» og representert ved hjelp av deterministiske rammer, som logiske formler, ontologier, årsaksdiagrammer og hierarkiske modeller og relasjoner; eller kunnskap kan være "myk", representert ved bruk av stokastiske og sannsynlige mekanismer, som assosiasjoner, potensielle koblinger, sannsynlighetsmodeller eller bare ekspertuttalelser i tekstform. Kunnskap i begge disse formene er utbredt på alle områder av vitenskap og samfunn, men å innlemme den i ML på en direkte, transparent og effektiv måte er ekstremt utfordrende. For å teste og validere resultatene deres, samarbeider Integreat med forskere og organisasjoner om problemer i den virkelige verden, noe som vil gi varige fordeler for vitenskapen og samfunnet. Med verdensledende forskere, unge talenter og fremtredende internasjonale forskere vil Integreat forme det nye feltet kunnskapsdrevet ML i Norge. Det er et samarbeid mellom Universitetene i Oslo og Tromsø og Norsk Regnesentral. Senteret starter i slutten av 2023 og varer i ti år.

Machine learning (ML) is the mathematical and computational engine of Artificial Intelligence (AI), and as such a fundamental force of technological progress in our increasingly digital, data-driven world. Major obstacles however are that contemporary ML is neither explainable nor transparent, is often unfair, lacks robustness, insufficiently quantifies uncertainty, fails to generalise across domains, depends on huge amounts of curated data, and has algorithms requiring excessive energy to run. Integreat, the Norwegian centre for knowledge-driven machine learning, will contribute to the radical transformation of ML. Expanding the data-centric paradigm of ML, Integreat develops theories, methods, models and algorithms that integrate general and domain-specific knowledge with data, laying the foundations of next generation ML. This will be done by combining the mathematical and computational cultures, and the methodologies of statistics, logic and ML in unique ways. Integreat’s knowledge-driven ML will produce solutions which are (1) more accurate, (2) sustainable, (3) fair and explainable, and (4) account for uncertainty. To reach these four objectives, Integreat’s methodology injects knowledge into Bayesian inference, approximation methods, and into integrative, logic-aware, language-based, causal and transfer learning. To test and validate our strong and deep foundational results on real-world problems, we draw on our collaborations with scientists and organisations. This will produce lasting benefits for science, society and the economy. The synergy of world-leading researchers, who have been and are contributing highly influential methods to statistics, logic and ML, many young talents and prominent international scientists, will allow Integreat to shape the new field of knowledge-driven ML. Integreat will contribute to the national effort to make Norway one of the world’s leading countries for ML research.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SFF-Sentre for fremragende forskn

Finansieringskilder