Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Transition from natural to crushed aggregate; impacts on pumped concrete.

Alternativ tittel: Overgang fra naturlig til knust tilslag; innvirkning på pumpet betong.

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektnummer:

332919

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Ved produksjon av 1 m3 betong brukes det ca 1000 kg sand og ca 750 kg stein. Tidligere var det en selvfølge at både sand og stein ble hentet fra forekomster i naturen, men over hele verden er vi i ferd med å bruke opp tilgjengelige løsmasseressurser med egnet kvalitet. Alternativet er å produsere sand og stein ved å knuse fjell. Knuste steinfraksjoner har vært brukt i noen tid, men bruk av maskinknust sand er kun i oppstarten. Maskinknuste produkter har litt andre egenskaper enn naturprodukter, og de påvirker betongens ferskegenskaper ulikt. En del av utfordringene er knyttet til de knuste partiklenes overflatetopologi, kornform og siktekurve. Men hvordan disse materialegenskapene virker gjennom mekanismer som endrer betongens konsistens, er ikke fullt ut forstått. Det meste av forskningen er dessuten fokusert på blandingen av betong. Lite forskning synes å ha fokusert på det som skjer på byggeplass – inkludert den konsistensendring som skjer ved pumping av betongen. Pumpeprosessen påvirker betongens konsistens. Utfordringene som oppstår her, løses i dag av praktikere i arbeidslivet – ofte gjennom økt bruk av sement og kjemiske tilsetningsstoffer. Resultatet er økt utslipp av CO2 og andre miljøbelastende stoffer, økt byggekostnad og økt slitasje på utstyr. Det medfører også økt mengde avfall, ved at betong med avvikende egenskaper blir avvist. Dersom betong med dårlig støpbarhet benyttes, kan dette medføre skadet konstruksjon med redusert sikkerhet og levetid. Dette forskningsprosjektet vil ha hovedfokus på å forstå og kunne manipulere betongkonsistensen, for å sikre at kvaliteten er tilfredsstillende helt fra produksjon, gjennom transport- og pumpeprosess, helt frem til betongen er ferdig utstøpt på byggeplass.

Ribe Betong bruker om lag 350 000 tonn med sand og stein (tilslag) til produksjon av ferdigbetong i løpet av et år. Tidligere var det en selvfølge at både sand og stein ble hentet fra forekomster i naturen, men over hele verden er vi i ferd med å bruke opp tilgjengelige løsmasseressurser med egnet kvalitet. Alternativet er å produsere sand og stein ved å knuse fjell. Knuste steinfraksjoner har vært brukt i noen tid, men bruk av maskinknust sand er kun i oppstarten. Maskinknuste produkter har litt andre egenskaper enn naturprodukter, og de påvirker betongens ferskegenskaper ulikt. En del av utfordringene er knyttet til de knuste partiklenes overflatetopologi, kornform og siktekurve. Men hvordan disse materialegenskapene virker gjennom mekanismer som endrer betongens konsistens, er ikke fullt ut forstått. Det meste av forskningen er dessuten fokusert på blandingen av betong. Lite forskning synes å ha fokusert på det som skjer på byggeplass – inkludert den konsistensendring som skjer ved pumping av betongen. Pumpeprosessen påvirker betongens konsistens. Utfordringene som oppstår her, løses i dag av praktikere i arbeidslivet – ofte gjennom økt bruk av sement og kjemiske tilsetningsstoffer. Resultatet er økt utslipp av CO2 og andre miljøbelastende stoffer, økt byggekostnad og økt slitasje på utstyr. Det medfører også økt mengde avfall, ved at betong med avvikende egenskaper blir avvist. Dersom betong med dårlig støpbarhet benyttes, kan dette medføre skadet konstruksjon med redusert sikkerhet og levetid. Dette forskningsprosjektet vil ha hovedfokus på å forstå og kunne manipulere betongkonsistensen, for å sikre at kvaliteten er tilfredsstillende helt fra produksjon, gjennom transport- og pumpeprosess, helt frem til betongen er ferdig utstøpt på byggeplass. I slik forskning vil det være nødvendig å gjennomføre fullskala pilotforsøk ved bruk av industrielt utstyr. Dette er tilgjengelig i prosjektet, ved at prosjekteier nettopp er en industriell leverandør av ferdigbetong.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd