Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Transcriptional addictions in cancer

Alternativ tittel: Transkripsjonell avhengighet i kreft

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

332958

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Glioblastom (GBM) er den mest utbredte og aggressive typen hjernekreft. Median overlevelse for GBM-pasienter er rundt ett år, og dette er dermed en krefttype med veldig lav overlevelse. Vanlig behandling er å fjerne svulsten kirurgisk, etterfulgt av strålebehandling og cellegift med temozolomid (TMZ). TMZ angriper DNA-replikasjonsmaskineriet til cellene, og dette gir ofte sterke bivirkninger. Kreftceller er ofte avvikende i måten de regulerer produksjonen av proteiner på, noe som har betydning for deres utvikling – dette gjelder også for glioblastom. Vi har derfor utforsket muligheten for å angripe denne reguleringen i glioblastomceller, gjennom å hemme enzymer som regulerer RNA polymerase II og dets aktivitet. Våre data viser at glioblastomcellene er spesielt sårbare for hemming av en bestemt familie av slike enzymer: Ved bruk av to spesifikke legemidler ser vi at glioblastomcellene er sensitive for disse legemidlene ved konsentrasjoner som er 10 til 100 ganger lavere enn for kontrollcellene, noe som indikerer et stort terapeutisk vindu. Målet vårt er å levere forskningsdata som underlag for å utvikle ny behandling mot GBM, basert på målretting mot de omtalte enzymene.

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020