Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimakommunikasjon: undervisningsopplegg for skoleelever

Tildelt: kr 0,27 mill.

Klima- og miljøbevissthet er en sentral del av det norske læreplanverket og lærere over hele landet er opptatt av at elevene skal få den aller nyeste kunnskapen om klimaendringene og lære hvordan vi løser dem. Gode initiativ, som Klimapilotene og Klimaskolen.no til Oslo kommune er allerede på plass. Likevel mottar vi gjennom året en mengde henvendelser fra lærere som ønsker seg foredrag fra klimaforskere ved CICERO. De fleste holder ikke til i Oslo. Det er imidlertid vanskelig å imøtekomme ønsker og behov fra nord til sør. Det krever mye tid å skulle reise rundt i landet, og vi ønsker heller ikke å fly mer enn vi allerede gjør. Samtidig ser vi en enorm verdi i å nå ut til ungdom med vår kunnskap. På bakgrunn av dette utviklet vi på CICERO et pilotprosjekt for å formidle fronten av klimaforskningen gjennom undervisningsopplegg basert på korte videoer, oppgavesett og utgangspunkt for klasseromsdiskusjon. Tilbakemeldingene er gode, så vi ønsker å videreutvikle prosjektet i 2022.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima