Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

UNC2021 -Nordens største dronekonferanse

Tildelt: kr 99 999

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet innenfor ubemannet luftfart i Norge. Det er fortsatt lite praksis for deling av erfaring og data fra droner på området innenfor offentlig sektor. Resultatet er at mange prosjekter kjøres dobbelt og flere ganger fordi resultatene ikke deles. Norge har en sterkt konsentrasjon av adedemiske miljøer, offentlige institusjoner og store områder som egner seg for dronebruk. Dronebruk har vist seg å være effektivt og miljømessig og er også gjengitt i Norges Dronestrategi (publisert april 2018) som et av satsningsområder for offentlig sektor å samarbeide om når det gjelder bruk og innkjøpskompetanse. UAS Norway har sammen med kompetansepartner NORCE vurdert at kompetansen kan økes ved å skape en møteplass med faglig innhold på dette temaet. UNC (Unmanned Nordic Conference) er blitt det Nordiske samlingspunktet for dronerbransjen. Som ved tidligere konferanser pga COVID19 situasjonen må vi igjen tenke helt nytt ved gjennomføring. En gruppe som vi iht gjeldende smittevernsregler kan administrere og fasiliteter er invitert til konferansen og vi legger stor vekt på nettverksbygging i løpet av dagene sammen. Konferansen arrangeres i samarbeid med NORCE og store Norske offentlige aktører som bruker droner i sitt virke. Eksempel er Bane NOR, Statsbygg, Avinor, Luftfartstilsynet Videre legges det opp til en bred deltagelse av fylkeskommuner og videregående skoler for legge fokus på kompetansebygging. Læreplan for dronerfag i VG2 og VG3 presenteres på konferansen av Utdannindsdirektoratet. Alle foredrag gjøres fritt tilgjengelig via våre nettsider i etterkant av konferansen. Studenter er blitt spesielt invitert til å delta og 20% av deltakere er studenter fra UiT/UiS miljøet. Samtidig inviterer vi og dekker også reisekostnader for en gruppe barn fra Lardalen skole som deltar i et utdanningsprosjekt med droner og logistikk.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon