Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Blockchain Network for the Norwegian Food Industry

Alternativ tittel: Blokkjede-nettverket for den norske næringsmiddelindustrien

Tildelt: kr 0,80 mill.

BlockMatNet skal etablere et nettverk av norske interessenter som er involvert og interessert i bruken av blockchain-teknologi i næringsmiddelindustrien. Bakgrunn Økt sporbarhet i matforsyningskjeden vil i økende grad ha en positiv innvirkning på samfunnet når det gjelder matsikkerhet, autentisk mat, bærekraft og forbrukernes tillit. Blokkjede-baserte systemer som anvendes i matforsyningskjedene gir nye muligheter til å nå dette målet ved å sørge for større interoperabilitet og økt deling av data om matproduksjonen, og kan dermed gi både myndigheter og sluttforbrukere bedre oversikt. I tillegg er det en iboende egenskap ved blokkjede-teknologien at den hindrer manipulering av registrerte data, og gir en link til personen som har registrert dataene. Mål Etablere et robust norsk nettverk med over 30 medlemmer – både bransjeaktører, løsningsleverandører, forskningsorganisasjoner og andre organisasjoner som jobber med blokkjede-teknologi, samt opprette et nettsted med dynamisk generering av innhold. Hva vi gjør BlockMatNet er et frittstående prosjekt utviklet for å etablere og opprettholde et nettverk for brukere, løsningsleverandører og forskere som jobber med blokkjede-teknologi for eller i den norske næringsmiddelindustrien. BlockMatNet-nettverket skal gjøre det fremtidige samarbeidet på feltet enklere, og tilrettelegge for økt norsk deltakelse ved fremtidige utlysninger med både bransjeaktører, løsningsleverandører og forskningsorganisasjoner. BlockMatNet skal opprette et nettsted og sende ut digitale nyhetsbrev på norsk rettet mot norske aktører. BlockMatNet skal også arrangere to plenumsmøter i Norge med fokus på relevante erfaringer med implementering av bokkjede.

BlockMatNet will create a network of Norwegian stakeholders involved and interested in the use of blockchain technology in the food industry. This is a rapidly expanding research and innovation area, with many Norwegian organizations, industry actors, solution providers, and research partners working in this field, but there is currently no common forum where they can meet, discuss, and exchange views and practices. BlockMatNet will alleviate this situation by establishing a network with at least 30 members, by producing newsletters, by setting up a dynamic website with a discussion forum and links to relevant news stories, articles, reports, conferences, and initiatives, and by hosting at least two plenary network meetings. BlockMatNet has been designed to interact with EU-China-Safe, an ongoing H2020 project and DisruptAqua, an ongoing NPA project. These projects contain outreach activities designed to both disseminate and communicate research output to interested parties, and activities designed to elicit preferences and requirements from stakeholders to inform the planned research, innovation, and standardization activities. BlockMatNet will ensure that Norwegian blockchain organizations are in a position to utilize the outputs from these projects, and also that the views and preferences of Norwegian stakeholders are taken into consideration in the upcoming research and standardization activities. Upcoming European research work programmes (Horizon Europe in particular) indicate numerous funding opportunities for blockchain related research; in particular the HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-07 call “Research & innovation roadmap for blockchain technologies in the agri-food sector”. BlockMatNet will engage and inform relevant Norwegian organizations about these calls and ensure significant Norwegian participation in future European calls and projects in this area.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder