Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

YouCount - Empowering youth and cocreating social innovation and policy-making through development of youth citizen social science in Norway

Alternativ tittel: Samskaping av sosiale innovasjoner for å styrke sosial inkludering av unge gjennom samfunnsvitenskapelig folkeforskning i Norge

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektnummer:

333129

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet YouCountNor+ vil styrke gjennomslagskraften til EU-prosjektet "YouCount - Empowering youth and co-creating social innovation and policy-making through development of youth citizen social science" i Norge ved å formidle fersk forskning om a) samskapende samfunnsvitenskapelig folkeforskning med unge medforskere, og b) ny kunnskap om positive drivere for sosial inkludering av unge med særlig søkelys på lokale initiativer rundt sosialt entreprenørskap og jobbmuligheter for unge. Kunnskapen vil utvikles i samarbeid med ungdomsforskere med tilhørighet til bydel Gamle Oslo. Formidlingsaktivitetene vil være skreddersydd for en norsk kontekst, og resultatene gjøres relevante for norske kommuner, etater og beslutningstagere, samt unge og andre med interesse for temaet. Prosjektet omfatter fem hovedaktiviteter: 1) utvikle en plattform for forskningsformidling på norsk med resultater fra samskapende samfunnsvitenskapelig folkeforskning med unge, 2) produsere dokumentarfilm og undervisningsmateriell og 3) rådgivningsverktøy, 4) utvikle nye formidlingsverktøy for samskapende folkeforskning og arrangementer med unge medforskere, og 5) gjennomføre en halvdags workshop samt publisere en artikkel i et norsk tidsskrift rettet mot sentrale aktører for sosial inkludering av unge. Prosjektet svarer særlig på behovet for å styrke den samfunnsvitenskapelige folkeforskningen samt å gi nye tilnærminger til forskning på sosial inkludering i Norge. Inkludering av norske beslutningstagere i offentlig sektor, samt akademiske miljøer og nettverk rundt folkeforskning i en tidlig fase av prosjektet har som mål å maksimere den sosiale og vitenskapelige effekten av EU-prosjektet for en norsk kontekst. Prosjektet vil bruke samfunnsvitenskapelig folkeforskning til å styrke koblingen mellom forskning og samfunn, samt styrke oversetting av samfunnsvitenskapelig forskning gjennom forbedret forskningsformidling til norske ungdommer, i deres lokalsamfunn.

The YouCountNor+ project will increase impact of the EU H2020 SwafS project ‘YouCount’ in Norway by disseminating and utilising generated knowledge of cocreative youth citizen social science (Y-CSS) and positive drivers to social inclusion of youth through additional dissemination, exploitation and communication (DEC) activities targeted to the Norwegian context. The supplementary project particularly responds to the need for developing and strengthen citizen social science (CSS) and provide new approaches to social science research on social inclusion in Norway. The inclusion of Norwegian stakeholders in an early phase of the project resonates with the overarching YouCount DEC strategy of continuous multilevel engagement of stakeholders as a way to maximise social and scientific impact. Further, the project will use CSS as a way to enhance translation of social scientific knowledge to society through improved science communication outside formal education for Norwegian youths in their local communities. The YouCountNor+ project will increase social and scientific impact through five main activities: 1) Open online Y-CSS platform (linked to an upcoming Norwegian CS platform), 2) Documentary and educational materials, 3) Advisory tools, 4) Co-creative science communications tools with youths, and 5) One additional workshop and paper in a Norwegian journal directed to key stakeholders for youth inclusion. These activities are new additional activities, expand and/or further adapt outputs from the EU project to Norwegian institutions (cf. DEC plan EU YouCount).

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler