Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Implementation of pretreatment unit in Norwegian industrial manganese alloy production

Alternativ tittel: Realisering av forbehandling av råvarer i en separat enhet i industriell manganproduksjon i Norge

Tildelt: kr 0

Stål er et viktig metall i hverdagen vår. For å produsere stål trengs manganlegeringer Produksjon av mangan (Mn) krever elektrisk energi og gir CO2 utslipp. Disse miljøbelastningene kan reduseres ved å tørke, varme opp og fjerne oksygen fra råvarene før de mates inn i ovnen hvor Mn-legeringene produseres. EU Horizon 2020 prosjektet PreMa (grant 820561) skal utvikle og demonstrere teknologier for slik forbehandling av råvarer til Mn-legeringer. Til forbehandling skal det brukes bærekraftige energikilder, enten termisk sol, biokarbon eller CO-rik avgass. For de norske manganprodusentene er CO-rik avgass fra mangan produksjonene det mest aktuelle alternativet. PreMaImNo vil utvikle et samarbeid mellom PreMa og ansatte på alle Eramet sine norske smelteverk . Beste lokalisering for en første forbehandlingsenheten vil bli identifisert gjennom dette samarbeidet. I tillegg vil miljø fotavtrykk, og krav fra og påvirkning av forbehandling på både det aktuelle smelteverket og lokalmiljøet rundt dette klarlegges. Dette forventes å bidra til at teknologiene fra PreMa raskere kan taes i bruk industriel

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler