Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Innføring i Norge av ny blodbasert test for Alzheimers sykdom

Alternativ tittel: Introduction of new blod test for detection of Alzheimers disease

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektnummer:

333137

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Med PREADINOR ønsker Pre Diagnostics å formidle resultatene fra et større EU-finansiert forskningsprosjekt til relevante målgrupper i Norge for å berede grunnen for lansering av en ny blod test for diagnostisering av Alzheimers, samt berede grunnlag for videre forskning innenfor et stort og viktig felt under utvikling, hvor Norge har mulighet til å ta en internasjonal posisjon. Store fremskritt er gjort innenfor AD-forskning de siste årene: Nye legemidler og nye diagnostiske metoder nærmer seg lansering i nasjonale markeder, og det det er et grunnleggende spørsmål for den norske helsesektor hvordan fremtidens AD-diagnostikk og behandling skal foregå. Resultatene fra Pre Diagnostics sitt EU Horizon 2020 prosjekt VERDAD er først og fremst en CE-merket diagnostisk test til støtte i legers diagnostikk av Alzheimers, samt en ny metode for blodprøvehåndtering. I tillegg er det kommer flere forskningsresultater knyttet til biomarkører og antistoffer identifisert i arbeidet med PreADx. PreADx-teknologien går nå fra forskningsfase til en kommersiell fase, hvor første «minimum viable product» skal introduseres for interessenter, og kunnskap om testen og dens nytte må spres blant fremtidige brukere. Introduksjon av en nyutviklet og innovativ diagnostisk test på et nasjonalt marked er en lengre og omfattende prosess, og krever bl.a målrettet arbeid med interessenter som har innflytelse på beslutningen om å ta i bruk slike tester i klinisk diagnose-setting. Dette er interessenter som befinner seg i hele den norske helseverdikjeden og som vi i dette prosjektet ønsker å adressere.

Med PREADINOR ønsker Pre Diagnostics å formidle resultatene fra VERDAD til relevante målgrupper i Norge for å berede grunnen for lansering av testen i Norge, samt berede grunnlag for videre forskning innenfor et stort og viktig felt under utvikling, hvor Norge har mulighet til å ta en internasjonal posisjon. Store fremskritt er gjort innenfor AD-forskning de siste årene: Nye legemidler og nye diagnostiske metoder nærmer seg lansering i nasjonale markeder, og det det er et grunnleggende spørsmål for den norske helsesektor hvordan fremtidens AD-diagnostikk og behandling skal foregå. Resultatene fra Pre Diagnostics sitt EU Horizon 2020 prosjekt VERDAD er først og fremst en CE-merket diagnostisk test til støtte i legers diagnostikk av Alzheimers, samt en ny metode for blodprøvehåndtering. I tillegg er det kommer flere forskningsresultater knyttet til biomarkører og antistoffer identifisert i arbeidet med PreADx, herunder bruk av testen for identifikasjon av risiko for alvorlig bivirkninger for pasienter som kan motta Alzheimers immunoterapier (nye behandlingsmetoder som forventes å bli lansert også i Norge etter hvert). PreADx-teknologien går nå fra forskningsfase til en kommersiell fase, hvor første «minimum viable product» skal introduseres for interessenter, og kunnskap om testen og dens nytte må spres blant fremtidige brukere. Introduksjon av en nyutviklet og innovativ diagnostisk test på et nasjonalt marked er en lengre og omfattende prosess, og krever bl.a målrettet arbeid med interessenter som har innflytelse på beslutningen om å ta i bruk slike tester i klinisk diagnose-setting. Dette er interessenter som befinner seg i hele den norske helseverdikjeden og som vi i dette prosjektet ønsker å adressere. Prosjektet omhandler konkrete tiltak knyttet til formidling av resultater, hvor hovedvekten legges på markedsplan og kommunikasjonstiltak.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler