Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Quality Controlled Harmonization Assuring Reproducible Monitoring and assessment of plastic pollution (NORqCHARM)

Alternativ tittel: Norsk kvalitetskontrollert harmonisering for å sikre reproduserbar overvåkning og evaluering av platsforurensning (NORqCHARM)

Tildelt: kr 0,78 mill.

Selv om plastforurensning er en av de største miljøutfordringene vi har i dag, sliter vi med å forstå hvor stor forurensningen er og hvilken konsekvenser den har. En av nøkkelutfordringene er mangel på standardiserte overvåkningsprotokoller og en god forståelse for hvilken kunnskap beslutningstagere trenger. Ved hjelp av innsikt fra EU prosjektet EUROcCHARM, har NORqCHARM organisere en rekke workshops med norske interessenter for å diskutere utfordringene og mulighetene knyttet til å utvikle et helhetlig overvåkningsprogram for plast i Norge som harmoniserer med internasjonale overvåkningsaktiviteter. Workshopene har inkludert både overvåkning av makroplast og mikroplast, og involvere norske institusjoner som driver plastovervåkning og forskning, frivillige organisasjoner og forvaltningen. En workshop med norske interessenter på Miljødirektoratet i Oslo identifiserte hvilken kunnskap de etterspurte om makroplast og forsøpling i Norge. Denne kartlegging identifiserte blant annet at det er viktig med overvåkningsdata som kan si noe om mengder og tilførsel av søppel, identifisere kilder, bidra til å identifisere målrettete tiltak, inkludert følge opp produsentansvar, samt måle effekten av tiltak. Disse kunnskapsbehovene er i noen grad dekket av data som hentes inn i dag på strandsøppel, men det er behov for å øke kvaliteten og mengden av data både i tid og rom. Kartleggingen av norske interessenters behov for kunnskap om forsøpling inngikk i en større utredning av et helhetlig overvåkningsprogram for forsøpling i Norge. En annen workshop var organisert i samarbeid med SINTEF Ocean i Trondheim i forbindelse med den internasjonale konferansen MICRO 2022. NIVA, SINTEF og NTNU etablerte en lokal node for denne digitale konferansen. Presentasjoner fra EUROqCHRM, SINTEF og NTNU på harmonisering av metoder for overvåkning av plastforsøpling ble etterfulgt av diskusjoner med interessenter og de som lager instrumenter ble gitt lokalt. I tillegg deltok den lokale noden på et utvalg av digitale forelesninger fra MICRO 2022 etterfulgt av diskusjoner. Dag to av workshopen var dedikert til plastavtalen og de følgende spøermålene ble diskutert i en «world Cafe» setting: Hvordan kan vi bidra til avtalen? Hva er gode og dårlige løsninger? Hvilke bevis kan vi gi beslutningstakere? Hvordan bør fremtidens forskning på pastforurensning se ut for å være tilpasses avtalen? Hvilke implikasjoner har dette for å forskning på plast i forhold til å kunne støtte beslutningstagere? Viktige bevis fra forskning på mikropast i Norge for å støtte forhandlinger av FN avtalen ble oppsummert og presentert digitalt på fellessesjonen av konferansen. Den tredje workshopen ble organisert i forbindelse med Arctic Frontiers konferansen i Tromsø hvor prøvetaking av mikroplast ble diskutert mellom Polarinstituttet, SINTEF Ocean, Akvaplan-Niva og NIVA. Hvordan resultater fra EUROqCHARM (vurdering av teknologisk modenhet) kan bli brukt for prøvetaking og mer spesifikt prøvetaking i Arktiske områder ble diskutert. Teknologi for å ta prøver av store volumer er i bruk og det er behov for å harmonisere og kalibrere protokoller. Gjennomføring av en kalibreringsøvelse ble diskutert og vil muligens bli utført ved NIVAs forskningsstasjon i Oslofjorden i 2024.

Key outcomes of the project have been: Macro litter monitoring findings in a Norwegian context has been disseminated through social media channels and a stakeholder workshop. The input from the stakeholder workshop has informed a report to the Norwegian Environment Agency on development of a Norwegian monitoring program for macroplastics and litter. This insight has been disseminated to an international Audience at the 2023 Arctic Frontiers Conference and at the Arctic Plastics conference in Reykjavik November 2023. This project enabled Norwegian laboratories to participate in the ILC studies, (EUROFINS Bergen, Institute of Marine Research Norway, NORCE - Norwegian Research Centre AS, Norwegian Institute for Air Research (NILU) in addition to partners SALT Lofoton AS and Norwegian Institute for Water Research (NIVA). Preliminary results showed that Norwegian laboratories performed well and in line with the other 98 laboratories taking part in the ILC study. It should however be noted that the variation between the participating laboratories was relatively large (> 75% RSD) which is much larger than normally expected for trace analysis signalizes the further need of harmonization and standardization of microplastic analysis. A Norwegian protocol for large volume microplastic sampling of marine and Artic samples was presented at a stakeholder workshop (Tromsø). A calibration study of different large volume sampling methods was discussed and planned to take place in 2024 at NIVA research station. Impact: The needs of Norwegian stakeholders for data on macrolitter and plastics has been documented and informed advice on a Norwegian monitoring program. The activities have contributed to discussing the need for a harmonized monitoring program and methods development both with local stakeholders and the wider scientific communities. The Norqcharm activities have provided training on monitoring of microplastics to secure harmonization of protocols and methods and contributed to input and discussion on implementation of a holistic monitoring program for plastics and litter in Norway. NORqCHARM enabled Norwegian laboratories 6 Norwegian laboratories to participate in quality assurance activities by joining an international interlaboratory comparison study. The Norwegian participants also had the opportunity to attend a workshop discussing the results on site in Amsterdam or on-line. The results of the Norwegian laboratories were in-line with the 98 laboratories participating in the study and the standard of microplastic analysis in Norway. NORqCHARM further more initiated knowledge transfer on the concept of making microplastic reference material to Norwegian SME (Chiron, Trondheim), which resulted in a license agreemnet between NIVA and Chiron fro the large scale production of reference material.

The overall objective of EU H2020 project EUROqCHARM is to develop optimized, validated and harmonized methods for monitoring and assessment of plastics in the environment, as well as blueprints for standards and recommendations for policy and legislation. EUROqCHARM will establish harmonized methodologies for the monitoring and assessment of macro-, micro- and nanoplastics in the environment with key actors involved in plastic pollution research in Europe. EUROqCHARM will critically review state-of the-art analytical methods and, taking harmonization one step further, validating these methods through interlaboratory comparison studies. The results of EUROQCHARM are important for Norwegian stakeholders and will impact plastic litter monitoring also in Norway. To take advantage of these result in a Norwegian setting NORqCHARM will organize several dissemination activities including the organisation of three (stakeholder) workshops. NORqCHARM will focus on three areas important and relevant for Norway; 1) evaluating the findings on methods for macroplastics in a Norwegian setting, 2) assuring participation of Norwegian laboratories performing microplastic analysis in the EUROqCHARM Interlaboratory comparison study (ILC), 3) standardize sampling of large volume marine water for Nordic coastal and Arctic conditions. NORqCHARM will actively work with the following stakeholder including: Activity 1 Macroplastic: fisheries, aquaculture, construction , WWTPs, NGOs, KNB, MARFO, municipalities, plastic municipal and county Governor, Norwegian Environmental Agency. Activity 2 ILC study: University of Bergen, NGI, NTNU, SINTEF Ocean, NPI, NORCE IMR, Akvaplan-niva, NILU, Fram Centre, UiT, NIBIO, Eurofins Norway, ALS Norway. Activity 3 Marine sampling: the Norwegian Environment Agency, Standard Norway, the Norwegian Polar Institute, Color Line, Hurtigruten and Viking Cruises

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder