Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

ILIAD SUPPLEMENTARY – Dissemination and outreach to stakeholders with focus on Norwegian SFI, NCE and their industry partners

Alternativ tittel: ILIAD FORSTERK – Formidling og nettverk med interessenter fra , NCE og deres industri partnere

Tildelt: kr 0,80 mill.

ILIAD prosjektet skal utvikle teknologisk grunnlag for såkalte 'Digital Twins of the Ocean', dvs. virtuelle representasjoner av havområder basert på data fra observasjoner (satellittdata og sensorer i havet), modellering (hav-, økosystem- og klimamodeller) og digitale infrastrukturer (høy-ytelses datamaskiner og skydatalagring). Disse tvillingene vil presentere den nåværende situasjonen til sjøs, men kan også brukes til å studere "hva-om"-scenarier. Et hva-om-scenario kan være å teste ulike steder av ikke-enda-eksisterende menneskelige aktiviteter til sjøs, eller å teste planlagte endringer i operasjoner for å finne de beste løsningene, eller forberede seg på virkninger av ekstremvær før det skjer. Norge er en havnasjon med mye offshore aktivitet på kontinentalsokkelen, men også i kystområder. Ny utvikling av havnæringer, som havbruk til havs eller havvind, krever nye verktøy for arealplanlegging av disse aktivitetene og deres vurdering i forhold til miljø og til hverandre. En digital tvilling vil inneholde all informasjon vi har samlet om et havområde og havbetingelser i nær sanntid. Dette vil muliggjøre det for aktiviteter i nærheten av hverandre å samarbeide bedre i 'sitt' havområde, dele data og optimalisere. I Norge vil vi demonstrere ILIAD-utviklingen med digitale tvillinger for FjordLab-området, det vil si Norskehavet fra Trondheimsfjorden til Ålesund, med tvillinger for SINTEF/NTNU OceanLab-infrastrukturen i fjorden og applikasjoner for vannkvalitetsovervåking og akvakultur. Vi vil også samarbeide med Norsk forskningssenter for vindenergi (FME Havvind) for å kombinere den digitale tvillingen av en vindturbin med den digitale tvillingen av havet der vindturbinen står. ILIAD er et konsortium med 56 partnere over hele Europa; våre norske partnere inkluderer SINTEF Ocean, SINTEF Digital, HUB Ocean, NTNU og Bente Lilja Bye.

The Horizon Europe Green Deal project ILIAD will commercialize an interoperable, data-intensive, and cost-effective Digital Twin of the Ocean (DTO), integrating all existing EU Earth Observing, Modelling Digital Infrastructures and Facilities. The ILIAD consortium with 56 partners will combine high-resolution modelling with real-time sensing of ocean parameters, advanced algorithms for forecasting of spatio-temporal events and pattern recognition. The DTO will consist of several real-time to near-real-time digital replicas of the ocean. ILIAD will assemble a broad and diverse user community of existing and new users, who will use the project's innovative technological solutions to address their challenges. Furthermore, ILIAD will create a marketplace to distribute apps, plug-ins, interfaces, raw data, citizen science data, synthesized information and value-adding services in combination with the ILIAD DTO. The 5 Norwegian partners in the consortium have strong roles and contributions in the funded project. However, due to the quality and complexity of the consortium and the project itself, Norwegian research and industry will benefit from an extension for additional, independent, and targeted dissemination. ILIAD SUPPLEMENTARY is intended to increase the societal impact of the partners’ participation in the Horizon Europe Green Deal project to implement the Digital Twin of the Ocean by organizing outreach and engaging information events also for Norwegian municipalities and other public bodies, businesses, special interest organizations and researchers across Norway, including research areas (Bergen and Tromsø) or research infrastructure (LoVe) not represented in the project

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Temaer og emner

Portefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderForskningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorNaturmangfold og miljøLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonPortefølje HavDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderMarinMarint arealbruk og arealendringPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMaritimMaritimMaritime muligheter i havnæringeneMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterDelportefølje Klima og miljøNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMarinMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 HavBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonInternasjonaliseringVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Portefølje Naturvitenskap og teknologiNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landet