Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Design of long-acting SARS-COV-2 neutralizing antibodies

Alternativ tittel: Design av langtidsvirkende SARS-COV-2 nøytraliserende antistoffer

Tildelt: kr 0,50 mill.

Eldre og personer med svekket immunsystem responderer ikke nødvendigvis effektivt på vaksiner. Det er derfor et presserende behov for spesifikk behandling som forhindrer utvikling av alvorlig COVID-19. Utvikling av monoklonale antistoffer som er spesifikt målrettet mot viruset etterfulgt av blokkering av infeksjon og eliminering fra kroppen er en attraktiv strategi for både terapi og forebyggende behandling. Dette er støttet av nyere kliniske data. Antistoffbehandling er imidlertid dyrt og dessverre ikke nødvendigvis tilgjengelig for de som er i nød på globalt plan. Som sådan har vi i samarbeid med internasjonale ideelle organisasjoner isolert fullstendig humane monoklonale antistoffer som effektivt blokkerer alle relevante SARS-CoV-2-stammer av bekymring. Antistoffene binder seg til uavhengige og konserverte bindingssteder på piggproteinet, og kan derfor gis som en cocktail. Imidlertid har opptak og tilgjengelighet av slike monoklonale antistoffer ekstremt begrenset på grunn av høye doser som kreves og intravenøse formuleringer. I dette prosjektet vil vi teste ut en unik antistoffteknologi, patentert og utviklet av oss, for å undersøke om denne teknologien kan brukes til å forlenge plasmahalveringstiden og forbedre distribusjonen til infeksjonsstedet. Dette vil bli gjort i toppmoderne humaniserte mus, som er den mest relevante prekliniske modellen i et translasjonsperspektiv. Hvis vi lykkes, vil resultatene bane vei for testing i ikke-humane primater og lisensiering av teknologien som del av en kommersialiseringsstrategi for å gi rimelig, effektiv behandling rettet mot både høyinntektsland og lav- og mellominntektsland.

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020