Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetablering Horizon Europe - Mapro2

Tildelt: kr 49 999

Prosjektnummer:

333761

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

I prosjektutviklingen har Triad AS i samarbeid med NORCE etablert et konsept som passer utlysningen og hentet inn partnere til prosjektet. Prosjektet har videre fokus på fordeling av arbeid mellom partnerne, utarbeiding av WP struktur og søknadsskriving. Aktivitetene for Triad AS kan oppsummeres i tre hovedpunkt. 1. Etablering av konsept og konsortium 2. Beregninger og analyser inkl. utredning av målesystem 3. Søknadsskriving og kvalitetssikring.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa