Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

InSacco – validation, industrialization and commercialization

Alternativ tittel: InSacco – validation, industrialization and commercialization

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

333859

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Overvåkning av miljøtilstand er en forutsetning for bærekraftig utvikling av norsk havbruk. Dagens metoder er både unøyaktige, tidkrevende og dyre, samt at de i hovedsak er basert på subjektive vurderinger. Moderne DNA teknologi har åpnet mulighetene for rask og objektiv overvåkning av miljøet til en brøkdel av prisen til de tradisjonelle metodene. En flaskehals for DNA analyser av miljøet er prøvebearbeidelse. InSacco vil tilgjengeliggjøre presise metoder for isolering og analyse av DNA fra bakterier som kan utføres på stedet, og på den måten være en bidragsyter for en DNA revolusjon innen miljøovervåkning i akvatiskmiljø. Behovet for gode miljøanalyser er økende, og store globale industrier som olje og gass, vannverk og akvakultur vil kunne dra nytte av InSacco teknologien som verifiseres i dette prosjektet.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020