Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Verification and upscaling of microbial biomass production by anaerobic respiration

Alternativ tittel: Verifisering og oppskalering av produksjon av mikrobiell biomasse ved anaerob respirasjon.

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

333879

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Måten vi produserer mat er i ferd med å endre seg dramatisk ettersom mikroorganismer kan benyttes til å produsere encelleproteiner i storskala fermentorer. Slik produksjon av mikrobiell biomasse i nedsenkede kulturer er allerede iverksatt til produksjon av mat og fôr, og nye prosesser hvor autotrofiske organismer vokser på hydrogen er underveis. Til nå har produksjon av slike encelleproteiner vært basert på aerob respirasjon, og forsyning av O2 til disse systemene er en signifikant kostdriver og en flaskehals som begrenser produksjonen av biomasse. Denne flaskehalsen kan omgås ved ANAPRO, en nylig patentert metode for produksjon av mikrobiell biomasse ved å benytte NO3 istedenfor O2 for å opprettholde anaerob respirasjon. ANAPRO vil tillate mye høyere produksjonshastighet per volum enn aerob dyrking ettersom syrer kan tilføres etter ønsket hastighet. Sammen med industriell partner vil VERIAN prosjektet også utvikle en ny plasma-reaktor for produksjon av =5M syrer på stedet, til en mye lavere pris enn kommersielt tilgjengelige. VERIAN prosjektet vil utvikle en verifisert teknologi for å produsere mikrobiell biomasse fra glukosesirup som er produsert gjennom enzymatisk hydrolyse av tre, tidligere benyttet til å produsere gjær. Prosjektet åpner en vei mot en sårt tiltrengt, effektiv og bærekraftig produksjon av encelleproteiner for norsk havbruksnæring, in-vitro kjøttproduksjon, og et nytt marked for denne nye teknologien.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020