Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Vision basert sensor- og reguleringssystem for closed loop kontroll av 3D printing i metall

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

333907

Prosjektperiode:

2022 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

3D printing med metall er blitt et marked i sterk vekst og med økende industriell betydning. Marna Engineering AS har under utvikling en metall printer etter FFF/FDM prinsippet. Styring av printeren handler i stor grad om kontroll av forholdene rundt utlegg av metall smelten. Størrelsen og formen på smeltebadet kan reguleres bl.a ved forskjellige kombinasjoner av temperatur og printhastighet. I dette prosjektet er det ønskelig at NORCE benytter sin forskerkompetanse innen vision systemer til å identifisere et system for kontinuerlig registrering av metall ekstrudets geometri, og etablere prinsipper for closed-loop kontroll med printparametre som temperatur og hastighet.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon