Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Single Cell Data-derived European Study for Personalised Management of Chronic Kidney Disease (CKD) in Children and Adolescents

Alternativ tittel: Enkeltcelle data utledet europeisk studie for personlig behandling av kronisk nyresykdom (CKD) hos barn og ungdommer

Tildelt: kr 12,0 mill.

Forskningsprosjektet har som mål å skreddersy behandlingen til barn og unge som lever med kronisk nyresykdom. Barn og unge som i dag lider av sykdommen «Minimal Change Nefropati» har ofte nedsatt funksjonsevne som følge av bivirkninger fra glukokortikoider og andre betennelsesdempende medisiner. Minimal Change Nefropati (på engelsk «Minimal Change Disease») er ikke en folkesykdom på linje med for eksempel diabetes. Den rapporterte forekomsten globalt kan anslås til omtrent 10–50 tilfeller per 100 000 barn og tenåringer. Dette prosjektet vil nå bidra til å utvikle en persontilpasset behandling av det som er den hyppigste kroniske nyresykdommen i denne aldersgruppen. Per i dag er det initialt en «one fits all»-behandling med glukokortikoider, så det vi ønsker er en mer individualisert og målrettet terapi for å unngå unødvendige bivirkninger. En utfordring med behandlingen er at enkelte pasienter kan være såkalt sensitive, primær resistente eller i løpet av sykdommen sekundær resistente mot glukokortikoider (f. eks. prednisolone) som gis mot sykdommen. Vi ønsker å utvikle en omfattende test med hjelp av kunstig intelligens for å finne ut av dette før man setter i gang et behandlingsopplegg. Testen vil innebære nyrebiopsi (vevsprøve), som er utført uavhengig av dette prosjektet for å stille diagnosen av sykdommen, samt analyse av tilsvarende kliniske funn og analyser fra urin- og blodprøver. Målet ved analysene av vevsprøvene er i utgangspunkt å finne nyrecelle-markører basert på avansert single cell RNA seqkvesering av glomerulære podocytter fra formalin-fikserte, paraffin-innstøpte nyrebiopsier som kan være med på å forutsi om pasienten på diagnosetidspunktet vil respondere på behandlingen. Nyreforskningsmiljøet i Bergen vil samarbeide med forskere fra Bristol i England, Helsinki i Finland og Stockholm i Sverige. Til slutt vil vår test bli validert gjennom en klinisk studie som inkluderer tilsvarende pasienter fra Norge og dersom mulig også fra England og Sverige.

Minimal-change disease (MCD) is a renal pathology primarily affecting glomerular podocytes. MCD represents the most frequent chronic kidney disease (CKD) in children and adolescents, leading to nephrotic syndrome and potentially to kidney failure. Conventional treatment of the disease involves steroid therapy. However, children and adolescents with MCD may be resistant to steroids, and also depending on therapeutic response, the disease may show a stable or relapsing course. Thus, an adequate prediction of the individual type of MCD development would allow a more personal allocation of immunosuppressive therapy preventing under- and overtreatment. Unfortunately, the initial diagnostic kidney biopsy has no intrinsic prognostic power. These issues raise the need to add prognostic value to the kidney biopsy and to design a reliable non-invasive MCD test allowing serial patient monitoring. We start to approach these challenges by the first-time, cutting-edge application of podocyte single-cell RNA sequencing and proteomics from microdissected glomerular podocytes obtained from archival kidney biopsies with MCD of a local detection cohort and of two external validation cohorts from Bristol, UK, and Stockholm, Sweden. Thereby, we will investigate which omics-derived features of MCD i) add prognostic value to the renal biopsy, and ii) can also be detected and subsequently be validated in serum and/or urine specimens of our young MCD patients. Thereafter, statistical machine learning methods will be developed and applied to integrate key omics-based findings of serum and/or urine samples with more routine clinical (e.g. blood pressure), laboratory (e.g. serum creatinine, albuminuria, and anti-nephrin antibodies) and personal (e.g. sex, age) patient features to define a prognostic non-invasive MCD test. Finally, a prospective national - possibly international including UK/Sweden - multicentric clinical trial to validate the prognostic MCD test will be initiated in Bergen.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering