Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

FORESEE - FOREcasting Sea statE Extremes

Alternativ tittel: FORESEE - Forutse ekstreme sjøtilstander

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

334188

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Ekstreme sjøtilstander, representert av signifikant bølgehøyde, har stor effekt på marint design og offshore operasjoner der store verdier og menneskeliv står på spill. Derfor er det i høyeste grad viktig å kartlegge og forstå fysiske prosesser som fører til ekstrem sjøtilstand og presist beregne sannsynligheten for at dette kan oppstå. Vi kommer til å fokusere på storskala meteorologiske og oseanografiske forhold som er knyttet til ekstremhendelser i tre interesseområder; sentrale Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. De meteorologiske og oseanografiske forholdene som leder til ekstreme bølgehendelser har ikke tidligere vært kartlagt og undersøkt, til tross for deres store nytteverdi for returverdianalyser. Prosjektet FORESEE vil undersøke hvordan ekstreme sjøtilstander kan varsels fra sesong til sesong ved å bruke kunnskap om de relevante meteorologiske og oseanografiske forholdene. Forutsigbare relasjoner kan gi svar på spørsmål som “Hva er sannsynligheten for at bølgene blir høyere enn 7 m kommende sesong?”. Resultatene fra FORESEE vil dermed kunne føre til det første sesongbaserte varslingssystemet for ekstreme bølger ved å følge fire milepæl: O1) Forstå og kvantifisere meteorologiske og oseanografiske forhold som fører til ekstreme bølger O2) Bygge en statistisk modell som bruker denne kunnskapen O3) Overføre fremgangsmåten til et ensemblevarsel system O4) Sette opp et operasjonelt varslingssystem og test ut En nøkkelegenskap i FORESEE er at data fra numeriske modeller vil bli bias-korrigert ved bruk av observasjoner for å forbedre varslene. Mer presise varsler av ekstreme sjøtilstander kan gjøre langtidsplanlegging av offshore operasjoner mer pålitelig og dermed redusere risiko og kostnader betydelig. FORESEE vil ha utgangspunkt på Meteorologisk Institutt i Bergen med partnere i Norge (NORCE), Kypros (The Cyprus Institute), og Storbritannia (University of Exeter, Lancaster University) med høy kompetanse innen statistikk, bølger, og sesongvarsling.

Extreme sea states have tremendous impact on marine structural design and offshore operations where high assets and human lives are at stake. It is of paramount importance to map and understand the physical processes leading to these extremes and to correctly estimate their probability and magnitude. We will focus on large scale metocean conditions associated with extreme sea states. For our three regions of interest, the Central North Sea, Norwegian Sea, and the Barents Sea, such metocean conditions have not yet been assessed systematically despite their immense value for improving return level estimates. Even though the predictive skill of forecasting synoptic scale meteorological conditions on sub-seasonal to seasonal time scales advanced greatly over the last decade, it has not been utilized to predict exceedance probabilities and return level estimates. Being able to answer a question like: ”What is the probability for exceeding 7 m SWH in the coming season” would make the long-term planning of offshore operations more reliable and precise and thus reduce risks and costs significantly. We plan to create a superior statistical extreme value model for our regions based on large wave hindcast datasets including the knowledge of metocean conditions connected to extreme sea states. Expanding this model to seasonal forecasts from the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts will yield the first seasonal extreme sea state prediction system. This task will be achieved by combining strong interdisciplinary and international expertise on meteorology, ocean surface waves, and statistical modelling of environmental hazards. Our custom-fit dissemination plan will convey the knowledge and product to where it is needed.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet