Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Kelp forests in the Anthropocene: unravelling impacts of warming and marine heatwaves from genes to ecosystems

Alternativ tittel: Menneskelig påvirkning på tareskog: effekter av oppvarming og marine hetebølger fra gener til økosystem

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektnummer:

335371

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Geografi:

Samarbeidsland:

Økende temperatur og marine hetebølger har blitt de mest utbredte og ødeleggende uttrykkene for klimaendringer i havene våre. Klimaendringer, sammen med forurensning, kystutvikling, tarehøsting og akvakultur, har ødelagt tareskoger rundt om i verden. GEcoKelp har som mål å forstå hvordan oppvarming og marine hetebølger, i kombinasjon med annen påvirkning forårsaket av mennesker, påvirker tareskoger i Norge, på skalaer fra gener til økosystemer. Prosjektet vil kombinere genetiske analyser av sukkertare og stortare fra hele norskekysten, med eksperimenter i felt og laboratorium, der tare vil bli utsatt for ulike typer klimarelatert påvirkning?. Vi vil bruke resultater fra studiene i matematiske modeller for å forutsi hvordan tareskoger vil reagere på klimaendringer og menneskelige aktiviteter i fremtiden. Spesielt skal vi studere i hvilken grad tareskogene i Norge kan tilpasse seg forventede endringer i klima. Dette vil gi viktig informasjon om fremtidig risiko for disse artene og fremtiden for de fordelene de gir samfunnet. Denne informasjonen er kan gjøre det mulig å beskytte sårbare tareskoger, øke produksjonen av tarefarmer og gjenopprette tareskoger som allerede er gått tapt. Resultatene av dette prosjektet kan dermed bli kritiske for bevaring av tareskog og den raskt voksende taredykningsindustrien, i tillegg til å kunne bane vei for sunne produktive havøkosystemer. Prosjektet vil også bidra til viktig kunnskap for Norges internasjonale forpliktelser mot en bærekraftig havøkonomi og vitenskapsbaserte svar på klimaendringer.

Warming and marine heatwaves (MHWs) have emerged as the most pervasive and destructive manifestations of anthropogenic climate change in the marine environment. These stressors are superimposed onto other pressures such as pollution, coastal development, and aquaculture, which together are impacting kelp forests around the world. GEcoKelp aims to understand the effects of warming and marine heatwaves on Norwegian kelp forests in multi-stressor seascapes, at the genomic, ecological and ecosystem level. The project will combine seascape genomics, laboratory and field stress experiments and predictive models to explore links between climate change, human activities and changes in genetic diversity, functional genomic structure (adaptation) and resilience of kelp forests (S. latissima and L. hyperborea) across Norway, and to predict how future stressors could affect the flow of benefits from these valuable ecosystems. This will provide rigorous understanding of the risks these valuable species face. It will enable targeted protection of vulnerable populations and unique genetic diversity, identification of genetic resources and resilient genotypes to increase farming yields and restoration success and identification of low-risk populations for exploitation. GEcoKelp can also inform practices to minimise genetic pollution from extrinsic kelp brood stock and spill-over from farmed kelp strains. This knowledge is critical for devising knowledge-based management of natural kelp forests and the growing kelp industry and will help pave the way for a sustainable future ocean that supports healthy ecosystems and science-based blue growth. This will be a significant step towards the Ocean Panel aim for a sustainable ocean economy and the UN Ocean Decade’s call for science-informed adaptation and policy responses to global change.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø