Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tracing the impact of evolved stars on the Galactic chemical enrichment

Alternativ tittel: Hvordan stjerner i sene stadier av sitt liv innvirker på den galaktiske kjemiske sammensetningen

Tildelt: kr 8,0 mill.

Stjerner er universets grunnstoffabrikker. En stor del av grunnstoffene, inkludert de som er essensielle for dannelsen av steinplaneter og liv i universet, som karbon, oksygen og nitrogen, lages under stjernenes utvikling gjennom stjernenukleosyntese. De syntetiserte elementene vil deretter bli blåst ut i verdensrommet under sene faser av stjerneutviklingen. Følgelig er det viktig å forstå det kjemiske nettverket som er aktivt i utviklede stjerner for å forstå den kjemiske utviklingen av galakser. Vårt prosjekt tar sikte på å utdype kunnskapen om de sene fasene av utviklingen av sollignende stjerner og deres rolle i den galaktiske kjemiske evolusjonen. Fluor, det nødvendige grunnstoffet for å opprettholde hardheten til bein og tenner, er blant de få elementer hvis kosmiske opprinnelse fortsatt er ukjent. Vi tar sikte på å bruke toppmoderne observasjonsfasiliteter som Atacama large millimeter array (ALMA) og oppgraderte kjemiske modeller for å spore mulige steder for fluorproduksjon i vår galakse, noe som ikke var mulig før. Det vil kaste lys over det årelange spørsmålet om opprinnelsen til fluor. I tillegg tar vi sikte på å lage et mer realistisk kjemisk bilde av utstrømmingen rundt utviklede sollignende stjerner ved å inkludere UV-stråling fra stjernens kromosfæriske aktivitet og deres varme binære følgesvenner i de kjemiske modellene. Dette vil gjøre oss i stand til å vurdere virkningen av UV-stråling på effektiviteten til stjernestøvdannelse og isotopkjemien til utviklede stjerner. Virkningen av stjernenes kromosfæriske stråling har ikke blitt vurdert i noen kjemiske modeller av utviklede stjerner så langt. Denne manglende faktoren kan kanskje svare på noen av de uløste avvikene mellom observasjoner og teoretiske modeller, som for eksempel den høyeffektive støvdannelsen i utviklede stjerner. Målet vårt er å gi den mest komplette oversikten over påvirkningen av indre UV-stråling på de sene fasene av stjerneutvikling og støvdannelse.

Solar-type stars eject a substantial amount of heavy elements and dust particles to the interstellar medium through strong stellar winds at late phases of stellar evolution, known as the asymptotic giant branch (AGB) phase. They, therefore, significantly influence the chemical composition of galaxies. To trace the enrichment of the interstellar medium by outflows of evolved stars, it is critical to understand the chemical networks active in them. In this research proposal, I target two main gaps in our knowledge that can be significantly advanced with the current observational facilities, new laboratory molecular data, and upgraded chemical models. These concern the role of AGB stars in the production of fluorine, the essential element for the maintenance of solidity of our bones and teeth, in our Galaxy and the impact of a chromospheric UV radiation field on the chemistry and dust-formation process around AGB stars. This project aims to make a more realistic picture of the recycled materials and stardust from evolved stars by considering the impact of internal UV radiation in the chemical models. The great novelty of this project is the use of new promising high-spectral and -spatial Atacama large millimetre array (ALMA) observations towards a well-selected sample and upgraded radiative transfer and chemical models.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek