Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Creating Inclusive and Sustainable Food Systems in Refugee Hosting Contexts in Sub-Saharan Africa (SSA)

Alternativ tittel: Etablere inkluderende bærekraftige matsystemer i sammenheng med flyktningeleirer i det sørlige Afrika

Tildelt: kr 12,0 mill.

Global økonomisk krise, Covid-19, klimaendringer og krig fører til store utfordringer for matproduksjon og mer ustabile forsyninger. Selv om vi alle blir påvirket av høyere matvarepriser så er risikoen størst for sårbare grupper som for eksempel personer som er fordrevet fra landet sitt. Flyktninger og da spesielt ungdom og kvinner, har begrenset tilgang til og kontroll over økonomiske, sosiale og politiske ressurser. Det begrenser deres mulighet til matproduksjon og matsikkerhet. I tillegg vil press på det humanitære systemet utfordre bærekraften i den eksisterende u-hjelps-modellen som bidrar med mat til flyktninger. For å møte dagens utfordringer kreves en endring av matsystemet rundt flyktningeleirer slik at man kan øke mulighetene for en bærekraftig og inkluderende lokal matproduksjon. Ved å anvende deltagende forskningsmetoder vil ECOFOOD undersøke hvordan tilgang til landbruksressurser og klima-robuste innovasjoner kan bidra til effektiv deltagelse fra kvinner og ungdom i småskala matproduksjon i det lokale matsystemet. Prosjektet vil bidra til kunnskap om barrierer og insentiver for å implementere klima-robuste innovasjoner innen de ulike matsystemene som eksisterer i flyktningeleirer i Uganda og Tanzania. Landene har ulik politikk med hensyn til flyktningenes rettigheter, noe som gir mulighet for å sammenligne hvordan dette påvirker flyktningeleirene i de to landene. Det at landene har ulike politikk, vil også gi prosjektet mulighet til å undersøke hvordan ulik distribusjon av rettigheter og ressurser påvirker matproduksjon og tilgang av mat for ulike sosiale grupper. ECOFOOD skal utvikle en «bottom-up Multi-Actor Platform» (MAP) for å konsultere og engasjere ulike interessenter, og i samarbeid med disse utvikle kunnskap og strategier for å restrukturere det eksisterende matsystemet.

Armed conflict, climate change, and biodiversity loss exacerbate food and nutrition insecurity in Sub Saharan Africa, affecting local small-scale food producers and displaced persons and refugees who exist on the periphery of local food systems and depend on external food aid from an underfunded humanitarian system. Displaced women and children are hit the hardest. The influx of refugees and displaced people into rural communities also aggravate the pressure on land for agriculture and the demand for biomass fuels, accelerating environmental degradation. There is a need to transform food systems in refugee-hosting contexts to facilitate the sustainable inclusion of displaced, small-scale women and youth producers, but knowledge on how to organize food systems to best meet goals related to food security, climate change, biodiversity, gender equity, and the inclusion of marginalized groups is sparse. Adopting agroecological and climate-resilient practices can significantly boost women and child nutrition, dietary diversity, gender equity, and self-sufficiency while the equitable inclusion of women, youth and girls in decision-making and control of agricultural resources are central to the transformation of food systems. Context-specific knowledge on enhancing women and youth’s access to agricultural resources and innovations for small-scale food producers in refugee-hosting contexts is required. ECOFOOD focuses on harnessing agency and empowerment. The case-study approach involving collaborative, participatory, and digital research methods are used to investigate barriers and incentives for access to agricultural resources and climate-resilient innovations for female and youth small-scale food producers in refugee-hosting contexts in Uganda and Tanzania. Overall, the project provides foundational insights into fostering development-oriented programming that fully integrates nutrition, social equity, and environmental issues in humanitarian responses.

Budsjettformål:

NORGLOBAL2-Norge - global partner