Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

OPTINORFARM - Economic and Environmental Optimization of Norwegian Farms

Alternativ tittel: OPTINORFARM - Økonomisk og miljømessig optimering på norske gårdsbruk

Tildelt: kr 0

Kjøtt- og melkeprodukter opptar en essensiell plass i mange menneskers kosthold. Produksjonen av denne maten starter på storfegårder, der bønder må ta ulike beslutninger, for eksempel om hvordan landområdene skal brukes, hvor mange dyr som skal avles og hvordan storfeet skal mates. På den ene siden må disse beslutningene være kostnadseffektive for gårdsdriften slik at den kan være en levedyktig virksomhet for bøndene. På den andre siden må beslutningene også vurdere den miljømessige påvirkningen fra klimagasser som slippes ut ved gårdsdrift. Det kan være en utfordring for bøndene å ta hensyn til både de økonomiske og miljømessige kriteriene. Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle optimeringsmodeller og metoder for beslutningsstøtte til norske gårder, der både økonomiske og miljømessige kriterier blir vurdert. For å nå dette målet vil forskningsinstitusjoner og industriaktører kombinere teknisk ekspertise fra ulike fagområder (som matematisk modellering, dataprogrammering, husdyrkunnskap og landbruksøkonomi) med praktisk kunnskap fra hovedaktørene i kjøtt-, melke- og jordbrukssektorene. I dette samarbeidet vil vi aktivt bruke case-studier for å prøve ut optimiseringsmodellene og metodene på ekte gårder og involvere gårdsrådgivere og sluttbrukere. Alt i alt ønsker vi med dette prosjektet å utvide tilgangen til beslutningsstøtte for bønder i Norge og hjelpe dem med å møte miljømessige mål på en lønnsom måte, som igjen vil bidra til utviklingen av Norge som matprodusent.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri