Tilbake til søkeresultatene

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Chronic pelvic pain - replacing ignorance with competence. A population-based joint venture study on scope, diagnostics and burden

Alternativ tittel: Kroniske underlivssmerter – fra kunnskapshull til kompetanse. En populasjonsbasert studie av forekomst, diagnostikk og belastning

Tildelt: kr 14,1 mill.

Langvarige underlivssmerter kan ramme både kvinner og menn, så vel unge som eldre. Personer med kroniske underlivssmerter kan ha ulike somatiske og psykososiale helseplager. Selv om kunnskapshullene er store, tyder data på at 5-10% rammes av slike plager. Vi vet også at mange går rundt med kroniske underlivssmerter uten å få hjelp, og uten at det gjøres en god klinisk utredning. Det er derfor stort behov for økt kunnskap, men også fokus og status for denne pasientgruppen. Denne studien skal finne forekomsten av kroniske underlivssmerter i Norge, om forekomsten er lik mellom kvinner og menn, om den varierer mellom ung og gammel, og hvordan kvinners overgangsalder eventuelt påvirker risiko. Studien skal utvikle bedre metoder for å kartlegge smertetilstanden hos kvinner, både ved bruk av et digitalt smertekart (GRIP –The Graphical Index of Pain) og gjennom målrettet klinisk undersøkelse av muskulatur og organer i underlivet. Vi vil også undersøke om de som lever med langvarige underlivssmerter har økt smertefølsomhet lokalt i underlivet og generelt i kroppen. Vi vil hovedsakelig ta utgangspunkt i data som allerede er innsamlet i flere norske befolkningsundersøkelser. I samarbeid med NAV ønsker vi å få bedre kunnskap om hvordan slike plager påvirker livskvalitet hos den enkelte og arbeidshelse i samfunnet. Mennesker som lever med langvarige smerter, har økt risiko for både korttids- og langtidsfravær fra jobb. Pasientens egen stemme er også veldig viktig. Gjennom videoopptak og kvalitativ analyse av pasient-intervjuer skal historier om hvordan det er å leve med langvarige underlivssmerter hos kvinner både analyseres, men også tilgjengeliggjøres for alle. For å styrke brukerperspektivet har vi både et eget brukerpanel samt at vi samarbeider med Norske Kvinners Sanitetsforening som er en viktig kvinnehelseaktør i Norge og skal bidra bla med formidling av resultatene.

The economic and societal burden of chronic pain through long-term sickness absence and disability is well known. Chronic pelvic pain is a common yet under-diagnosed health problem affecting women of all ages. Chronic pelvic pain results in a wide variety of psychosocial and somatic health problems. Still, the knowledge gap is huge. Chronic pelvic pain is fortified with shame for those struggling with it. Working with chronic pain conditions scores low on prestige among health care professionals with a pressing need for lifting visibility and research status. Pain related to the pelvic area is not well understood, validated screening- and diagnostic tools are lacking and management options are limited. The planned multidisciplinary study is based on register data from three large regional population-based studies covering youth to old age and combines clinical and social science research in close partnership with patients, patient organizations and welfare services. The project will broadly map individual and societal burden of chronic pelvic pain in women. To improve the recognition of women with chronic pelvic pain, we will validate an easy-access screening tool using self-report through a body-map of pain. To improve the diagnostic quality once a woman is referred, we will test a novel standardized pelvic examination protocol for women with chronic pelvic pain. This protocol may serve as a classification- and scoring system to be implemented in clinical guidelines. By using exceptional data, we will study if pain sensitivity predicts if a woman will develop chronic pelvic pain or if the pain will last long or not. We will perform in-depth interviews of women suffering with chronic pelvic pain to learn about their coping strategies and disease experiences. In partnership with our work- and welfare administration we will assess the societal burden of chronic pelvic pain through work absence and quality of life.

Budsjettformål:

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Finansieringskilder