Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Piql

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

336727

Prosjektperiode:

2022 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet vil først definere behovene for funksjonalitet til arkiverte IT-systemer og arkiveringsprosessen, og deretter gjøre en gjennomgang av «state of the art» for å kartlegge mulighetsrommet og på basis av dette analysere de forskjellige mulighetene med hensyn på kvalitet, kostnad og realisme. Prosjektet vil også identifisere områder der ny forskning anses å kunne gi betydelige forbedringer. Eksempler på områder som vil bli undersøkt er statisk og dynamisk programanalyse, samt container- og virtualiseringsteknologier. Norsk Regnesentral (NR) vil bli engasjert som forskninspartner. Seniorforsker Thor Kristoffersen og seniorforsker Ivar Rummehoff gjøre utføre arbeidet.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon