Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Digitalisering i distriktskommuner

Alternativ tittel: Digital development in peripheral counties

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektet Digitalisering i distriktskommuner skal undersøke betydningen av nettverk for digitalisering i distriktskommuner. Herunder rollene nettverkene tar i diskusjoner av mulighetene i innovasjon og digitalisering for å løse utfordringene og møte behovene distriktskommuner står i. Prosjektet blir en casestudie av regionale digitaliseringsnettverk og kommuner i disse nettverkene. I kommunene vil prosjektet spesielt undersøke interkommunale samarbeid og andre former for lokale nettverk kommunene deltar i. Digitalisering og innovasjon blir sett som viktige for at kommuner skal kunne møte samfunnsutfordringer som den demografiske utviklingen. Distriktskommuner opplever på den ene siden mangel på arbeidskraft og behov for nye måter å løse oppgavene på, og på den andre siden manglende kapasitet til utviklings- og innovasjonsarbeid og kompetanse på digitalisering. Prosjektet blir gjennomført av Kommunal- og distriktsdepartementet og det er et mål å utvikle kunnskap som er relevant for politikken for digitalisering og innovasjon i offentlig sektor.

Distriktskommuner opplever på den ene siden i mangel på arbeidskraft og behov for nye måter å løse oppgavene på, og på den andre siden manglende kapasitet til utviklings- og innovasjonsarbeid og kompetanse på digitalisering. Rådene om innovasjon og digitalisering fra forskere og nasjonale myndigheter til distriktskommuner handler gjerne om at kommunene bør samarbeide i større grad, dele kunnskap og erfaringer gjennom deltakelse i nettverk, og ta i bruk nasjonale digitale løsninger. Store samfunnsutfordringer som klimaendringene og den demografiske utviklingen treffer både store og små kommuner. For å løse eller møte dem framheves involvering av mange aktører. Oppgaven vil undersøke betydningen av nettverk for digitalisering i distriktskommuner. Den vil samtidig undersøke rollene nettverkene tar i diskusjoner av mulighetene i innovasjon og digitalisering for å løse utfordringene og møte behovene distriktskommuner står i. Prosjektet er planlagt som en casestudie av tre regionale digitaliseringsnettverk og distriktskommuner tilknyttet hver av disse nettverkene.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder