Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaborative Research Based Education for Optimized Performance of Wind Farms

Alternativ tittel: Samarbeid om forskningsbasert utdanning for optimert drift og vedlikehold av vindturbiner

Tildelt: kr 10,0 mill.

En sterk økning i fornybar energiindustri har ført til økt etterspørsel etter millioner av utdannede arbeidstakere i sektoren. Flere norske universiteter, som HVL og NTNU, har svart på denne utfordringen ved å tilby en rekke studieprogrammer innenfor fagområdet. Det er allikevel behov for å forbedre både kvaliteten og antallet av slike studieprogrammer. En typisk vindturbin er et cyberfysisk system (CPS), hvor delene av den fysiske strukturen (blader, støttestruktur, generator osv.) sømløst integreres med cybersystemer (sensorer, nettverk, programvareverktøy osv.). For optimert drift og vedlikehold, er det viktig å ha god forståelse av både de fysiske aspektene og cyberaspektene av vindturbinene. Dette krever omfattende kunnskap innen flere fagområder, som konstruksjonsteknikk, maskinteknikk, elektronikk, instrumentering, telekommunikasjon og dataanalyse. Det er derfor behov for å utvikle kurs om den nye kunnskapen innenfor disse fagområdene sett i kontekst av vindturbiner. I dette prosjektet skal vi strebe etter å utvikle et akademisk miljø i verdensklasse innenfor fagområdet «drift og vedlikehold av vindturbiner» ved å styrke utdanning og forskning innenfor cyberfysiske systemer. For å gjøre dette, skal universiteter og forskningssentre i Norge (HVL, OsloMet, NTNU, SINTEF), i tett samarbeid med institusjoner i USA (NASA Ames Research Centre, PARC, North Carolina A&T State University) og India (Indian Institute of Technology Kharagpur, Indian Institute of Technology Jodhpur, Malaviya National Institute of Technology) styrke og utvikle forskningsbasert utdanning. Prosjektet skal fasilitere: a) Deling og utvikling av pensum og læringsmateriale for nye og eksisterende kurs, b) Kort- og langtidsmobilitet av studenter og ansatte c) Organisere workshoper, sommer-/forskningsskoler, gjesteforelesninger, minikvalifikasjoner, konferanser/seminar, d) Forskningssamarbeid og delt veiledning av forskningsprosjekter.

Currently there is a worldwide shortage of millions of educated/trained employees in the Renewable energy (RE) sector. This shortage is primarily attributed to the large amount of time taken to adapt the educational curriculum as per industry needs. Some Norwegian colleges/universities (such NTNU, HVL) have actively responded to the aforementioned challenge by offering a number of programs in the RE domain, but still there is a need to improve both – quantity and quality – of these programs. In particular, education and training on Optimized Performance of Wind Farms (OPWF) is lacking behind in teaching state-of-the art research. In this project we shall utilize the research offerings, results and experience gained from an existing NFR funded project “HYDROMORE – Hydrodynamic Mooring Analysis for Ocean Renewable Energy”, currently running at W3 (Wind, Water and Waves) Research Group at HVL, to strengthen the quality of education, within the field of OPWF by employing emerging technologies (AR,VR etc.). We shall focus on UN's SDG 4.1 and 4.3 by exploring the contribution of technology for promoting quality education at Bachelors, Masters and PhD levels. Working together with educators and researchers from partnering institutes (from USA, India), we intend to develop methodologies for Accelerated Course Development (ACD), such that time duration for bringing results of new research into the educational curriculum is shortened. The project will help us to reinforce the strategic collaboration links with partners in order to develop world-class research based education in Norway within the area of OPWF. We shall facilitate: a) developing/sharing curriculum for new or already existing courses with focus on OPWF; b) short/long term student and staff/researcher mobility; c) organization of workshops, summer/research schools, seminars, conferences. micro-courses, MOOC and COIL; d) joint supervision and cooperation for future research projects.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research