Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Increased utilization of water and residual raw material from slaughter on process boats

Alternativ tittel: Økt utnyttelse av vann og restråstoff fra slakt på prosessbåter

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

337421

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Havbruksnæringen har de siste årene hatt et økende fokus på utnyttelse av ressurser og restråstoff på veien mot å bli en mer bærekraftig næring. Denne utviklingen ønsker vi å være med på, og vil i dette prosjektet utvikle et system for økt utnyttelse av ressurser knyttet til slakting av fisk på prosessbåter. Målet med prosjektet vil være tredelt. Det første delmålet vil være å utvikle en separeringsmetode for resirkulering av vann fra slakteprosessen om bord på prosessbåter. Det andre delmålet vil være å utvikle en metode for å utnytte det utfelte blodet til bruk i dyrefôr. Den siste målsetningen i prosjektet vil være å oppskalere systemet til å kunne brukes i praksis på prosessbåter. Separeringsmetoden må også oppfylle følgende krav: 1. Evnen til å operere på en båt under transport 2. Ingen påvirkning på kjøttkvalitetsparameterne, som farge, fettsyreinnhold og smak 3. Vannet må være tilstrekkelig rent for å kunne gjenbrukes Prosjektet er et samarbeid mellom Brynsløkken AS, Napier, HL Skjong, Nofima og NMBU. Vi vil dermed ha en meget tverrfaglig arbeidsgruppe med mange ulike kompetanseområder, noe som vil gi prosjektet et meget godt kunnskapsgrunnlag. Arbeidet er delt inn i fire arbeidspakker: 1. Utvikle separeringsmetode for blodvann – hvordan få bort blod, partikler og patogener effektivt og trygt? 2. Validering av separeringsmetode – kan vi være sikre på at metoden vi har utviklet ikke på noen måte skader eller forringer kvaliteten på fiskekjøttet? 3. Videre utnyttelse av blodproteiner – hvordan gå fra blod til fôr? 4. Oppskalering av system – hvordan skal systemet fungere i praksis på prosessbåten? Klarer vi å nå målene i dette PhD-prosjektet vil vi kunne utnytte ressursene i slakteprosessen mye bedre enn hva vi gjør i dag. Dette vil kunne øke verdiskapningen i næringen, både ved at vannressursene kan brukes flere ganger og ved at vi får utnyttet blodet til næringsstoffer.

The aquaculture industry is growing, and there is an increased focus on recycling of resources and utilization of residual raw materials. Slaughtering is one of the processes that uses enormous amounts of water to bleed the fish out after blugging. Since this water is rapidly saturated with blood, and may contain pathogens, this water is not currently being reused. Today, the water containing blood and fish remains from process boats are transported to waste stations on shore where the water is managed according to national regulations. Process boats use massive amounts of energy to constantly cool down new batches of water for the purpose. Both the water and the raw residual material from the blood are sources that could be utilized to a much larger degree than it is today, if there was a system developed to perform this task. In this PhD-project, we wish to explore potential methods of separating the blood and other fish remains from the water, to be able to recycle both the water and the residual raw material. The method developed must fulfil the following criteria; 1. The ability to operate on a boat under transport 2. No effect on the meat quality parameters, like color, fatty acid contents and taste 3. The water must be sufficiently clean and disinfected to be re-used 4. The isolated proteins from the residual raw material must be safe and possible for animals to digest to be a possible source of proteins. Our goal for the project will be to develop a system for separation of water and residual raw material from the slaughtering process on board in process boats. This system will be specially adapted to process boats in the first instance. In addition to this, we also wish to investigate the nutritional potential of the separated blood in animal feed.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd