Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-AURORA: CALL HORIZON-CL5-2022-D3-01-15

Tildelt: kr 70 000

PES-prosjektet omfatter prosjektmøter med potensielle partnere, tekniske diskusjoner, nettverksbygging, definisjon av målsetning og arbeidsplan, samt input til søknadstekst og budsjettforslag for den endelige EU-søknaden. Cybernetica har et særlig ansvar for arbeidspakken vi vil være leder av. Søknadsprosessen koordineres av SINTEF.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa